RAIMBAUT D’AURENGA

· troubadours, trovatori
Autori

2060

I 1 Amics, en gran cossirier

2 suy per vos et en greu pena,

3 e del mal q’ ieu en sufier

4 non cre que vos sentatz guaire.

5 doncx, per que ·us metetz amaire

6 pus a me laissatz tot lo mal?

7 quar abduy no ·l partem egual?

II 8 Don’ , Amors a tal mestier

9 pus dos amicx encadena,

10 que ·l mal q’ an e l’ alegrier

11 senta quecx a son veiaire;

12 qu’ ieu pens – e non suy guabaire –

13 que la dura dolor coral

14 ai eu tota a mon cabal.

III 15 Amicx, s’ acsetz un cartier

16 de la dolor que ·m malmena

17 be viratz mon encombrier,

18 mas no ·us cal del mieu dan guaire

19 que – quar no m’ en puesc estraire –

20 cum que ·m an, vos es cominal,

21 an me ben o mal atretal.

IV 22 Dompna, quar yst lauzengier

23 que m’ an tout sen et alena

24 son vostr’ anguoyssos guerrier

25 lays m’ en, non per talan vaire,

26 qu’ ar no ·us suy pres; qu’ ab lur braire

27 vos an bastit tal ioc mortal

28 que no iauzem iauzen iornal.

V 29 Amicx, nul grat no ·us refier

30 quar ia ·l mieus dans vos refrena

31 de vezer me, que ·us enqier;

32 e si vos faitz plus guardaire

33 del mieu dan qu’ ieu no vuelh faire,

34 be ·us tenc per sobreplus leyal

35 que no son silh de l’ Espital.

VI 36 Dona, ieu tem a sobrier

37 qu’ aur perdi e vos arena,

38 que per dig de lauzengier

39 nostr’ amor tornes en caire;

40 per so dey tener en guaire

41 trop plus que vos, per Sanh Marsal,

42 quar etz la res que mais me val.

VII 43 Amicx, tan vos sai leugier

44 en fait d’ amoroza mena

45 qu’ ieu cug que de cavalier

46 siatz devengutz camjaiyre;

47 e deg vos o ben retraire,

48 quar ben paretz que pessetz d’ al

49 pos del mieu pensamen no ·us cal.

VIII 50 Dona, ia mais espavier

51 no port ni cas ab cerena

52 s’ anc pueys que ·m detz ioi entier

53 fui de nulh’ autr’ enquistaire,

54 ni no suy aital bauzaire;

55 mas per enveja ·l deslial

56 m’ o alevon e ·m fan venal.

IX 57 Amics, creirai vos per aital

58 qu’ aissi ·us aya tostemps leyal.

X 59 Dona, aissi m’ auretz leyal

60 que ia mais non pensarai d’ al.

20410

I 1 Ab nou cor et ab nou talen,

2 ab nou saber et ab nou sen

3 et ab nou bel captenemen,

4 vuelh un bon nou vers comensar:

5 e qui mos bos nous motz enten

6 ben er plus nous a son viven,

7 que mielhs s’ en deu renovelar.

II 8 Qu’ ieu renovel mon ardimen

9 qu’ ai novel ab vielh pessamen,

10 franc[s] de novel ab ferm parven

11 en chantan al novel temps clar,

12 que ·l novels fuelhs nais don deissen

13 lo novels critz on jois s’ empren

14 dels auzels qui’ intron en amar.

III 15 Don amars mi fai alegrar,

16 que am si c’ om non pot comtar

17 tan ben com ieu am ni pensar,

18 qu’ ieu am la gensor ses conten:

19 si Dieus m’ am! e no ·i met cujar

20 qu’ al mielhs d’ amar la ·m saup triar

21 Amors que nos ajustet gen.

IV 22 D’ Amor me dei ieu ben lauzar

23 mas que Amor gazardonar

24 non puesc[a]: Amors, si ·m ten car,

25 dat m’ a Amors per son chauzimen

26 mas qu’ Amors non pot estujar

27 a sos ops, Amors, ni donar

28 ad autrui, don ai cor rizen.

V 29 Rire dei ieu si ·m fatz soven

30 que ·l cor me ri neis en durmen

31 e midons ri ·m tan doussamen

32 que ris de Diëu m’ es, so ·m par,

33 e ·l sieus ris fa·m plus jauzen

34 que si ·m rizian quatre cen

35 angel que ·m deurian gaug far.

VI 36 Gaug ai ieu tal que mil dolen

37 serian del mieu gaug manen

38 car del mieu gaug tug miei paren

39 viurian ab gaug ses manjar;

40 e aui vol gaug sai l’ an queren,

41 qu’ ieu ai tot gaug enteiramen

42 ab misond que ·l mi pot tost dar.

VII 43 Domna, d’ als non ai a parlar,

44 mas de vos, domna, que baizar

45 vos cug, domna, quant aug nomnar

46 vos, domna, que ses vestimen

47 e mon cor, domna, vos esgar,

48 c’ ades mi vei, domna, estar

49 vostre bel nou cors conviven.

VIII 50 De mon nou vers vuelh totz pregar

51 que ·l m’ anon de novel chantar

52 a lieis qu’ am senes talan var:

53 Dieus m’ abais, e Amors, s’ ieu men,

54 qu’ autre ris me semblon plorar,

55 si· m ten ferm en gaug ses laissar

56 midons, qu’ autre drut non cossen.

IX 57 Ja Dieus mais domna no ·m presen:

58 sol gart ma domna e mon Joglar.

X 59 Dieus gart ma domna e mon Joglar

60 e ja mais domna no ·m presen.

20420

I 1 Ab vergoinha part mar[r]imentz

2 chantarai, mas eu non pusc als,

3 car vergoinha deu ben aver

4 qui es en gran benenanza

5 e puis, ja per dreit ni per tort,

6 la pert, com que am finament[z].

II 7 Mas eu no paresc tan dolentz

8 com so, per que m’en ve grans mals:

9 mas Deus c’a midons met voler

10 que·m faza mala semblanza,

11 no·m·pot mais mal far de mort,

12 e d’aquel eu serai jausentz.

III 13 E si d’aizo no son cre[zentz],

14 non pusc als: mas Dieus qu’es leials,

15 me don encar ogan un ver

16 colp de cairel o de lanza,

17 ho!, c’om en escut freig m’en port,

18 e puis er l’enveios manentz.

IV 19 E qui·l[l] ditz que eu li mentz,

20 per que ma dona·m ten per fals,

21 mas sein[h]ors!, cal pro pot tener

22 qui zo pert [per] devinanza,

23 don bon amic son en descort?

24 et el men suau per las dentz.

V 25 Mas ples es de vilas talentz

26 istz lausengiers ab ditz venals,

27 si que un rei cuia valer

28 si a totz ditz en romanza

29 zo que·l sembla per fat deport

30 don camja bos cors e bos sentz.

VI 31 Per que, madon’, es faillimentz

32 qui cre tot cant au dels aitals:

33 e vos, s’anc m’ames jorn ni ser,

34 donc com fos anc en duptanza

35 qu’eu faillis vas vos tan de tort?

36 mas zo sai, que·us dol mos turmentz.

VII 37 Don vau ‘nvers e crois eisamentz,

38 si que paresc fols naturals:

39 e farai totz tems, zo esper,

40 tro·m tornetz en alegranza

41 e·m perdonetz ses mal resort

42 lo tort qu’eu non ai, qu’es parventz.

VIII 43 E don[c] en breu ses duptanza,

44 per merce·m tornatz en acort

45 si no·us platz ma mort[z] o·l valentz!

IX 46 Car me sen vas amor ses tort,

47 vos en prec tan ardidamentz.

20430

I 1 Aissi mou un sonet nou

2 on ferm e latz

3 chanson leu, pos vers plus greu

4 fan sorz dels fatz:

5 qu’ er er vist, pos tant m’ es quist,

6 cum sui senatz;

7 si cum sol fora mos cors vesatz,

8 mas camjar l’ ai pos quecs o vol.

II 9 Tot m’ es nou quan vei, si ·m mou

10 fin’ amistatz;

11 far puosc greu, vas que dic leu,

12 mas voluntatz.

13 Tant ai quist que ai ben vist

14 cum poja gratz;

15 qu’ al mo vol for’ eu aut pojatz:

16 anquer es mos gratz lai on sol.

III 17 Tant ai prim mon cor quan rim,

18 que ·ls adiratz

19 tem de loing, mas de pres poing

20 cum fos amatz

21 per cel joi don fals ni croi

22 non an solatz;

23 trop derenc car dic qu’ il m’ am, qu’ assatz

24 fai si ·m sofre qu’ eu l’ am sovenc.

IV 25 Amors, rim co ·s voilla prim,

26 pos m’ es de latz

27 en que poing, qu’ ab colp de loing

28 son pres nafratz;

29 tot m’ es croi quan d’ autre joi

30 sol me tocatz:

31 si no ·us venc, Amors, mala fui natz!

32 que posc’ amar e mens ric renc!

V 33 Ges un ou non pretz quan plou,

34 si ·m sui moillatz,

35 freg ni neu, tant ai pes breu

36 del joi que ·m platz;

37 mas per Crist, pos mi fai trist

38 quan pes iratz,

39 cor ai fol car am sols ses solatz:

40 aissi torn mon bon pes en dol.

VI 41 Era ·m plou, que ·m fai un ou

42 trucan seus datz,

43 et en breu vei cazer neu,

44 anz es estatz;

45 tant ai trist mon cor per Crist,

46 totz sui camjatz:

47 qu’ er ai dol et er ai gaug viatz,

48 ve ·us m’ en savi e ve ·us m’ en fol.

VII 49 Quand nos vim, sempr’ es al cim

50 mos cors ausatz,

51 pois d’ als soing non ac ni ·s joing

52 vas autre latz,

53 per que coi qu’ alres m’ enoi:

54 trop l’ am! non fatz!

55 lai la tenc eu quant al cor platz,

56 qu’ anc pos la vic d’ als no ·m sovenc.

VIII 57 Sus d’ aut cim fui, quand nos vim,

58 jos davalatz;

59 si no ·s joing so dont ai soing

60 mal sui liatz!

61 qu’ il m’ enoi, Amors, per coi:

62 d’ ela pensatz;

63 no ·us sovenc anc de lai, mas mi datz

64 la mort, car vezetz que no ·m tenc.

IX 65 Trop mi tenc, que lai non sui anatz

66 saber d’ amor s’ anc l’ en sovenc.

X 67 No ·m sovenc anc de lai, so sapchatz,

68 mas una vetz que ·m vi e ·m tenc.

20440

I 1 Al prim qe ·il timi sorz en sus

2 e pel cim prim fueill del branquill,

3 s’ agues raizon, feir’ un bon vers;

4 mas ma dona no vol q’ eu chan

5 mais de leis, ni ·l ven a talan;

6 e chanz si d’ amor non es faig

7 no val plus com ses domna amars.

II 8 Com a lei non platz, no ·n dic plus.

9 Sens es tot ab que m’ ames ill!

10 e, per Dieu, si es ben envers

11 qe non auz chantar derenan

12 de lei vas cui sui voitz d’ enjan

13 e cels cui pietz voil – fers, estraig! –

14 er donc oimais voigz mos chantars.

III 15 Faiziro ·l segle de mon us,

16 lauzengier fals de faig volpill!

17 ai! cant n’ auran ja d’ amors ters

18 ab lur chau parlar devinan!

19 per lur ditz van domnas duptan

20 e an mortz drutz ses colp atraig

21 soven per lur fals devinars.

IV 22 C’ ant cist fait mil malvatz per us;

23 chamjan de solatz en perilh,

24 qe dizon de tort en travers

25 de cel qe lur er en semblan:

26 “domn’ es vers q’ ieu entenda tan…”

27 que ·il domna cuig’ en tot trasaig

28 qe sos amics l’ aia espars.

V 29 Rics hom torna tost en räus

30 can sufre c’ om se meravill

31 qe non s’ aussa, mai s’ en fait fers

32 de cels que ·i venon cortejan.

33 Ges non an colpa cil qu’ o fan;

34 qe ·l segnier n’ es de tot forfaig

35 a cui en coven castïars.

20450

I 1 Als durs, crus, cozens lauzengiers

2 – enojos, vilans, mals parliers –

3 dirai un vers que m’ ai pensat;

4 que ja d’ als no ·i aura parlat,

5 qu’ a pauc lo cor no m’ esclata

6 d’ aisso qu’ ieu ai vist e proat

7 de lur malserva barata.

II 8 E dirai vos de lur mestiers

9 si cum selh qu’ en es costumiers

10 d’ auzir e de sufrir lur glat.

11 Si ·m peza, mas non er laissat

12 qu’ ieu ab mal dir no ·ls combata;

13 e ja del plus no ·m sapchon grat

14 qar mos cors totz non los mata.

III 15 Lauzenjador fan encombriers

16 als cortes et als dreituriers

17 e a cellas qu’ an cor auzat;

18 e quecx per aquel eis mercat

19 a l’ autre cobre et aplata

20 son verguonhos avol barat –

21 aissi son de fer’ escata!

IV 22 Per que ·y falh totz bos cavaliers

23 que ·ls cre; q’ us non l’ es plazentiers

24 mas per qu’ en traga mielhs son at;

25 qu’ il pesson, ist malaürat!

26 pus d’ als non val una rata

27 des que ·l fara so voluntat

28 o ·lh dira lauzenja grata.

V 29 D’ autres n’ i a que van estiers,

30 que ·s fa quecx cortes ufaniers;

31 que per outracujar mot fat,

32 o cuj’ aver mielhs guazanhat

33 cel qu’ a plus la lengua lata

34 en dir de partir l’ amistat

35 de cels en cui Jois s’ afata.

VI 36 Que ·ls plus pros e ·ls plus gualaubiers

37 vei de lauzenjar prezentiers;

38 e pes me d’ ome c’ a amat:

39 cum pot far amador irat?

40 mas ges (qui qu’ en crit ni ·n glata!)

41 non amon tug cil qu’ an baizat –

42 so sap sidons na Lobata.

VII 43 Tal cug’ esser cortes entiers

44 qu’ es vilans dels quatre ladriers,

45 et a ·l cor dins mal ensenhat;

46 plus que feutres sembla sendat

47 ni cuers de bou escarlata

48 non sabon mais que n’ an trobat –

49 e quecx quo ·s pot calafata.

VIII 50 Pos non aus mos durs deziriers

51 dir, tan tem que ·l dans fos dobliers,

52 maldirai los en luec d’ aurat;

53 e Dieus – quar fara caritat –

54 los maldiga e ·ls abata

55 sai, e pueys lai en Neiron prat

56 on recebran deliurata.

IX 57 Palharet, non ges grans palhiers,

58 d’ aquest vers ompli tos paniers

59 e porta tot ton col cargat

60 a ·n Girart, de cuy ai peccat,

61 a Perpinhan part Laucata.

62 E di ·l (per que m’ aia comprat)

63 qu’ el cassa ·s e ‘n desbarata.

X 64 Ben chant (qui que s’ en debata)

65 dels lauzengiers qu’ an Joi baissat

66 del suc entro la sabata.

XI 67 Joglar, s’ eu ja cautz sabata,

68 qi no ·us ve pauc a cavalgat,

69 ni sap per qe se debata.

20480

I 1 A mon vers dirai chansso

2 ab leus motz et ab leu so

3 et en rima vil e plana,

4 puois aissi son encolpatz

5 qan fatz avols motz als fatz;

6 e dirai so qe ·n cossir,

7 qui qe ·m n’ am mais o ·m n’ azir.

II 8 D’ amar tornon en tensso

9 cill on anc amors non fo

10 plus q’ en mi obra vilana,

11 e ditz qecs: “ie ·n teing los datz

12 e ·n sai mais que nuills hom natz”;

13 per qe ·m platz a devezir

14 d’ aco que a moutz n’ aug dir.

III 15 E si torn en ocaizo

16 cel dig qe ·m fai plus fello,

17 no m’ o tengatz ad ufana:

18 car per trops es autreiatz,

19 q’ al mais aug dir, e no ·m platz,

20 que dompna se vol aucir

21 que ric home deigna auzir.

IV 22 Qecs a dreig qe s’ arazo,

23 mas vers venz qui be ·l despo

24 et ieu dic paraula sana:

25 que mieills deu esser amatz

26 rics hom francs et enseignatz,

27 qu’ il pot pro e bel chausir

28 per dompna q’ aus precs soffrir.

V 29 Mas dompna c’ ama a lairo

30 ab semblan de tracio,

31 non deu jes esser autana:

32 mas en bas luoc s’ asolatz,

33 si que sia [a]coindatz

34 e qe ·i puosca endevenir

35 la nuoich e ·l jorn ses dezir.

VI 36 Anc dompna, qui q’ en sermo,

37 per nuill ric home non fo

38 ni tornet de pretz sotana;

39 et ieu sai et es vertatz

40 [que] pros cavalliers privatz

41 vist a[i] tals dompnas delir,

42 c’ om s’ en degra sepeillir.

VII 43 E dirai en mais? ieu no,

44 ara en aqesta sazo!

45 mas si negus hom si vana

46 c’ ab me se ·n contrast’ iratz,

47 adoncs [n]’ auziretz viatz

48 tals motz per me ses mentir

49 c’ om non poiria cobrir.

VIII 50 Dieus retenc lo cel e ·l tro

51 a sos ops ses compaigno,

52 et es paraula certana

53 c’ a midonz laisset en patz

54 c’ aseignoriu vas totz latz,

55 qe ·l mons totz li deu servir

56 e sos volers obezir.

IX 57 Ja de mort ni de preiso

58 no ·m gart Dieus ni gaug no ·m do,

59 si midonz qe ·m te ses cana

60 no val pro mais c’ autra assatz,

61 segon qu’ eu cre, e sapchatz

62 que totz hom que la remir

63 s’ enten en lieis al partir.

X 64 Dompna, ieu vos dei grazir

65 so q’ ieu sai ben far e dir.

XI 66 E si ·m datz ab lonc desir

67 lo ben qe ·m degratz offrir.

20490

I 1 Amors, cum er? que faray?

2 morrai frescx, joves e sas,

3 enaissi dins vostras mas?

4 oc! murir, si ·m pliu per vos!

5 ades m’ i pleu pauc mos pros;

6 e totz temps, tan cum ieu viva,

7 cum que m’ en an, m’ i pliuray.

II 8 Per qu’ ieu fauc avol essai

9 pos aissi vos suy humas;

10 qu’ en feyratz s’ ie ·us fos trefas,

11 mals e felhs ez ergulhos?

12 fora ·n plus aventuros –

13 oc! so ·m par, pos ar esquiva

14 m’ es, quar ves vos franc cor ay.

III 15 Ades mi datz plus d’ esmay

16 on mielhs suy ves vos sertas.

17 E fauc hi ben que vilas,

18 quar per mal suy amoros.

19 Mas no say esser anctos

20 vas vos, qu’ ades recaliva

21 mos leus cors on piegz m’ en vay.

IV 22 Mas vos avetz – don morrai,

23 Amors – l’ us de Barrabas;

24 que ·ls vostres faitz soteiras

25 – qu’ estan mal, per qu’ ieu viu blos –

26 no faitz ges als plus iros,

27 mas ves aquels etz ombriva

28 qu’ avetz en poder ses play.

V 29 Per que, si ·m peza, dirai,

30 Amors, tan ves vos que cas:

31 ades o dic – suy auras

32 de vos; q’ anc mala sai fos

33 vostr’ aventura mest nos!

34 e tem a dir… quals? – c’ om pliva

35 so que ·us cofon e ·us dechay.

VI 36 Mas ieu o dic; e si ·n bray

37 ni m’ en desmen hom vilas,

38 vengua armatz en us plas;

39 e sia orbs o gelos,

40 s’ ieu no volri’ esser jos,

41 vencutz; qui ·s vol, so escriva;

42 sol vers no fos si ·m n’ esglay.

VII 43 Mas non es de mar en sai,

44 ni lay on es flums Jordas,

45 Sarrazis ni Crestias

46 qu’ ieu non venques tres o dos;

47 e s’ ai dig que enojos,

48 ma grans dolors m’ en abriva

49 que ·m fai ver dir e no ·m play.

VIII 50 E s’ ieu en fauc semblan guay

51 ni ·m depenh cueynhdes e vas,

52 si tot m’ ai bos ermitas

53 estat et enquar ploros;

54 e bos hom religios

55 serai (tot per gent geliva)

56 tostemps, si ·l cor no m’ en tray.

IX 57 E ma chanso si no fos

58 alques ves Amor esquiva,

59 tengra ves Rodes en lay

X 60 Comtessa nominativa,

61 pros e bell’ ab cor veray.

20510

I 1 Apres mon vers vueilh sempr’ ordre

2 una chanson leu per bordre

3 en aital rima sotil;

4 mas ges non ai’ us de tordre

5 si ·m pert ma par ni ·m ten vil

6 q’ ieu vas mon miels no ·m apil.

II 7 Qar? no sai qant m’ ai a viure,

8 per qe mon cors al cor liure;

9 e sapcha ·n guidar dretz fil

10 mos volers, e non s’ ature

11 mas en valen seinhoril;

12 q’ om no ·s iau de son cortil.

III 13 Soven pens q’ ailhors mi derga,

14 e pueis Amors ten sa verga,

15 qe ·m n’ a ferit de grieus pols,

16 e ·m ditz c’ ap mals no ·m aerga;

17 q’ ieu non sui escarniz sols

18 q’ escarnitz fon ia n’ Aiols.

IV 19 Cil qi m’ a vout trist-alegre

20 sap mais qu’ i vol sos ditz segre

21 qe Salamos ni Marcols

22 de fatz ric ab ditz entegre:

23 e cai leu d’ aut en la pols

24 qi ·s pliu en aitals bretols.

V 25 Qe ·m val q’ ailhor non puesc creire?

26 q’ anc no frais copa de veire

27 plus tost q’ Amors frainh e rom –

28 mas si ·l plaz qe ·l mal cor meire

29 il sap lieu soudar ses plom; –

30 mas ha mi soudat trop som.

VI 31 Viatz m’ assajer’ a volvre

32 s’ Amors me volges absolvre;

33 mas, pres en loc de colom,

34 me fai de seschas envolvre,

35 qe no ·m gic penr’ un sol tom,

36 e m’ apella per mon nom.

VII 37 – mal dic; tainh qe m’ en peneda –

38 non! – per qe? – mos cors m’ o veda. –

39 Amors me tol qe ·m ten trist. –

40 qi ·t tol, non cug qe t’ o reda. –

41 so ·m tol qe plus l’ aurai qist. –

42 no ·t tol so q’ anc non agist.

VIII 43 Si aic gaug, qe ·m tol e ·m merma

44 qar mos talenz no ·m aserma.

45 Ben ai fol talan, per Crist,

46 qar mos cors miels no s’ aferma

47 en lai on faz gen conqist

48 q’ en sai on ai mon dan vist.

IX 49 A Dieu prec qe mos precs auja:

50 q’ el vueilh’ e don q’ ieu m’ en gauja

51 lai on son volgutz amics!

52 qar – ja ·l sieus fins cors s’ esflauja –

53 totz autres trop noms plus rics,

54 e non o dic ges enics.

X 55 Cel Dieus qi fes terr’ e aiga,

56 caut e freig, gent clergu’ e laiga:

57 afol sels qe desabrics;

58 c’ ama voluntat veraiga

59 e ab cubertz fals presics,

60 fan dan als drutz e destrics.

XI 61 Domna, franca res veraiga

62 eu que ·us sui verais amics

63 a vos mi ren totz antics.

XII 64 Plus qe ja fenis fenics

65 non er q’ ieu non si’ amics.

20520

I 1 “ara ·m platz, Guiraut de Borneill,

2 que sapcha per c’ anatz blasman

3 trobar clus, ni per cal semblan;

4 aiso ·m digatz si tan prezatz

5 so que a totz es cominal,

6 car adoncs tug foran egal”.

II 7 “senher Linhaure, no ·m coreill

8 si quecs troba a son talan,

9 mas eu son jutjaire d’ aitan

10 qu’ es mais amatz chans e prezatz

11 qui ·l fai levet e venansal:

12 e vos no m’ o tornetz a mal”.

III 13 “Guiraut, no vueill qu’ en tal trepeill

14 torn mos trobars que ·l lauzon tan

15 l’ avol co ·l bo e ·l pauc co ·l gran:

16 ja per los fatz non er lauzatz,

17 car no conoison ni lur cal

18 so que plus car es ni mais val”.

IV 19 “Linhaure, si per aiso veill

20 ni mon sojorn torn en afan,

21 sembla que ·m dopte de mazan:

22 a que trobatz si no vos platz

23 c’ ades o sapchon tal e cal?

24 que chans non port’ autre captal”.

V 25 “Guiraut, sol que ·l meils apareill

26 e dig’ ades e tragu’ enan,

27 mi non cal si tan no s’ espan,

28 que anc viutatz no fo denhatz:

29 per so prez’ om mais aur que sal

30 e de chant es tot atretal”.

VI 31 “Linhaure, fort de bon conseill

32 es fis amans contrarian:

33 e pero, si n’ ai mais d’ afan,

34 mos sos lev’ atz c’ us enraumatz

35 lo ·m deissazec e ·l diga mal,

36 que no ·l deing ad home sesal”.

VII 37 “Guiraut, per cel ni per soleill

38 ni per la clardat que resplan,

39 no sai de que anem parlan,

40 ni don fui natz, si soi torbatz

41 tan pes d’ un fin joi natural:

42 can d’ als cossir no m’ es coral”.

VIII 43 “Linhaure, si ·m vira ·l vermeill

44 de l’ escut cela que reblan

45 que eu dic: a Deu me coman!

46 cals fols pensatz outracuidatz

47 me trais doptansa deslial?

48 no ·m sove com me fes comtal?”

IX 49 “Guiraut, greu m’ es per san Marsal

50 car vos n’ anatz de sai Nadal”.

X 51 “Linhaure, que ves cort rial

52 m’ en vauc ades rich’ e cabal”.

20530

I 1 Ara ·m so del tot conquis,

2 si que de pauc me sove;

3 c’ oblidat n’ ai gaug e ris

4 e plor e dol e feunia

5 e no ·i faz semblan trop bel

6 ni crei. tant a ·i manentia.

7 Que res mas Dieus me capdel.

II 8 Car ges per mon sen no cre

9 ni per prec ni per gragel,

10 qu’ eu poges aver per re

11 ni conquerer tal amia

12 si Dieus, a cui la grazis,

13 no ·m n’ ages mes en la via

14 et a leis bon cor assis.

III 15 Pregarai mais de novel

16 que no suill de viel servis;

17 car dat m’ a envolt sembel

18 lo plus d’ aquo que ·l queria.

19 E sai per que ·m det tan be:

20 car me conoc ses bauzia

21 vas leis qui ·m retenc ab se.

IV 22 A leis tainh amars tan fis,

23 per que Dieus l’ autrejet me;

24 c’ ad home qui la traïs

25 no volc dar la seinhoria

26 ni que ja ·l fezes revel:

27 qu’ il non deu esser traïa,

28 tan val! mais trop ho espel!

V 29 Car s’ eu dic so que ·s cove

30 de leis que mon cor sagel

31 totz lo mons sap, per ma fe,

32 cals es, car tota gens cria

33 e sap et es pron devis

34 cals es la meiller que sia,

35 per qu’ eu la laus et enquis.

VI 36 Mon cor ai eu tan isnel

37 que apenas m’ en sofris;

38 c’ amors me pueg’ el cervel,

39 si que cor ai que lei dia

40 a totz – tals talens m’ en ve! –

41 mas temers e cortesia

42 e dreg ben amar m’ en te.

VII 43 Que si ·m volia ses Danis,

44 si ri mon cor de jog ple

45 qu’ esser cug em paradis

46 can de midons, c’ aixi ·m lia

47 que vas autra no m’ apel,

48 auzi parlar, ses folia,

49 sol c’ om de leis me favel.

VIII 50 Per qu’ es molt grant merce

51 qui ·m mentan neis lo castel

52 on jai. mas no sai per que

53 es pros qui non a paria

54 ab leis, c’ an que ·l fos aclis,

55 no sai per que re ·m valia

56 mais pe ·l be c’ ar n’ ai, m’ es vis.

IX 57 Que ges lanza mi cairel

58 non tem ni brans asseris,

59 can bai ni mir son anel,

60 e si ·n faz gran galardia,

61 ben o dej faire jasse,

62 e s’ om m’ o ten a fulia

63 no sap d’ amor co ·s mante.

X 64 Muira ongan ab coutel

65 qui no ·m tema ma fulia

66 o ab peir’ o ab cairel!

XI 67 […]

68 […]

69 […]

XII 70 Joglar, Dieus que ·us fetz tam be

71 e ·us creix vostre pretz quec dia

72 vos capdel si co ·us cove.

20540

I 1 Ara non siscla ni chanta

2 rossigniols

3 ni crida l’ auriols

4 en vergier ni dinz forest,

5 ni par flors groja ni blava,

6 e si ·m nais

7 jois e chans

8 e creis en veillians;

9 car no ·m ven com sol

10 somnejans.

II 11 Car a midonz atalanta

12 qe ·m loing dols!

13 e serai ben fols

14 s’ eu totz temps ab leis non rest,

15 pos frain ma dolor plus brava;

16 si qe fais

17 ni afans

18 no ·m pot esser dans,

19 ni maltraigz no ·m dol

20 paucs ni grans.

III 21 C’ a pauc lo cors no ·m n’ avanta.

22 Q’ esquirols

23 non es, ni cabrols,

24 tan lieus com eu sui, q’ el test

25 m’ es la joia q’ eu cercava;

26 don son jais

27 en trepans

28 e serai tot l’ ans,

29 pos ma dona vol

30 mos enans.

IV 31 E neys noca ·m n’ espavanta

32 lurs estols

33 dels fels, fals e mols

34 lauzengiers, cui Deus tempest,

35 si ·m pren midonz e m’ entrava

36 per ja mais

37 a mil ans

38 tot als seus comans;

39 q’ en als cors non col

40 q’ eu m’ eslans.

V 41 Ja Deus, qe ·ls jornz fes qaranta

42 don mos sols

43 es tornatz fillols,

44 no ·m des a don ni a prest

45 mais re, si leis mi salvava;

46 anz li lais

47 el balans

48 lo mon e mil tans

49 contra leis qe ·m tol

50 totz enjans.

VI 51 C’ ap ton cor q’ el mieu se planta,

52 sai qe ·m tols,

53 car donar no ·m vols,

54 domna, que jois pais e vest,

55 tot l’ enjan q’ a me portava.

56 Gen lo ·m trais.

57 Sain Johans!

58 ar m’ en creis talans

59 don cairai el sol

60 ablasmans!

VII 61 Ai, domna prezans,

62 ar penz qe ·us acol

63 en baizans.

VIII 64 Joglar, vostr’ enans

65 voil, e Dieus lo vol

66 mil aitans.

20550

I 1 Ar m’ er tal un vers a faire

2 que ja no ·m feira fraitura;

3 qu’ ar es enves mi escura

4 cil qe ·m fai mal per ben traire.

5 adolen,

6 faillimen

7 fui, qe ·m ven!

8 ben aic lai doncs pauc de sen

9 s’ ieu anc fui ves lieis bauzaire!

II 10 Seigner Dieus! cum aus retraire

11 tan gran ma desaventura?

12 mos dols non ac anc mesura

13 qe ·m trastorna ·l cor en caire.

14 Si espren

15 aspramen

16 mon talen

17 ira, e ·m mou marrimen

18 quand ieu ·m cuig far de joi fraire.

III 19 En ploran serai chantaire

20 puois nuills gaugz no ·m asegura, –

21 car mos Bos Respieitz pejura

22 que ·m val mos chantars? qu’ ar laire.

23 Fol tormen

24 per parven

25 vauc seguen

26 s’ als non ai mas marrimen

27 e dol e dolor e braire.

IV 28 Desastrucs nasqiei de maire

29 puois totz mals mi apejura.

30 Ben es fols qui mal m’ agura!

31 pieitz cum posc aver? pechaire! –

32 neis qui ·m pen

33 aut al ven

34 a presen!

35 cel tenrai per benvolen

36 qu’ ams los huoills m’ en volra traire.

V 37 Dolsa dompna de bon aire

38 no ·m gitetz tant a non-cura!

39 ve ·us que tolt avetz dreitura

40 s’ ab merce ·l cors no ·us esclaire.

41 Qu’ ieu n’ aten

42 chausimen

43 si ·us es gen,

44 si non faitz me peneden

45 issir fors de mon repaire.

VI 46 Que, per l’ arma de mon paire,

47 si ·l vostre durs cors s’ atura,

48 no ·m tenra murs ni clausura

49 q’ ieu non iesca de mon aire

50 mantenen

51 ves tal sen

52 don fort len

53 me veiran mais miei paren.

54 Mas vos non o prezatz gaire.

VII 55 Dompna, cel qui es jutgaire

56 perdonet gran forfaitura

57 a cel – so ditz l’ escriptura –

58 qe era traicher e laire!

59 Eissamen

60 en son sen,

61 qui non men

62 e non perdona corren –

63 ja no ·il er Dieus perdonaire!

VIII 64 Per vos am, dompn’ ab cor vaire

65 las autras tant co ·l mons dura,

66 car son en vostra figura;

67 que per als no ·n sui amaire! –

68 neis la gen

69 pauc valen,

70 mal volen,

71 neis cels qe ·us vezon soven!

72 mas non lor n’ aus far vejaire.

IX 73 Domna, pren

74 un coven

75 avinen: –

76 si mais paz comandamen

77 ja no ·m perdon neus vejaire.

X 78 E si ·us men

79 en coven

80 qe ·us prezen,

81 ogan si’ eu malamen

82 entuissequatz ab varaire!

20560

I 1 Ar non sui jes mals et astrucs,

2 anz sui ben malastrucs de dreg;

3 e puois malastres m’ a eleg

4 farai vers malastruc e freg.

5 si trop un malastruc adreg

6 que ·l malastruc cap mi pesseg!

II 7 Que per totz temps sui malastrucs

8 per un gran malastre qe ·m ve;

9 e qui per malastruc no ·m te

10 Dieu prec de malastre l’ estre

11 que mil malastruc foran ple

12 del malastre q’ ieu ai en me.

III 13 Dompna, per vos sui malastrucs

14 car per malastre ·m voletz mal;

15 e fis ben malastruc jornal,

16 c’ anc nuills malastrucs no ·l fetz tal!

17 malastruc tro manatz engal

18 per que d’ est malastruc no ·us cal.

IV 19 Er aujatz cum sui malastrucs:

20 qand cuich de malastre mover

21 eu sui plus malastrucs en ver!

22 c’ ab malastre ·m laissiei cazer,

23 e pois vinc malastre querer,

24 don aurei malastruc esper.

V 25 E pus aysi soy malastrucs

26 mos pels malastrucx mi tolray

27 – aytan del malastre perdray –

28 e si ·l malastre no s’ en vay

29 malastrucx sia qui mi play

30 car tan de malastre m’ eschay.

VI 31 S’ ieu atrobes dos malastrucs

32 q’ anesson malastrugamen

33 a me mais malastre queren,

34 adoncs for’ ieu malastrucs-gen;

35 mas non trob malastruc valen

36 c’ a me de malastre ·s prezen.

VII 37 Et eu sui aitant malastrucs

38 qe de malastre port la flor

39 et ai ben malastrug honor.

40 Levet, malastruc de seignor,

41 tu chantes malastre ab plor

42 d’ aquest malastruc amador!

VIII 43 Tu iest malastrucs de seignor

44 et ieu soi malastrucs d’ amor.

20570

I 1 Er quant s’ embla ·l foill del fraisse

2 e ·l ram s’ entressecon pel som

3 (que per la rusca no ·i poja

4 la dolz’ umors de la saba)

5 e ·ill aucel son de cisclar mut

6 pel freit que par que ·ls destrenga –

7 mas ges per aitant no ·m remut

8 que ·l cor no ·m traia fait de drut.

II 9 Qu’ eu reverdisc et engraisse

10 quan tot’ altr’ alegresa rom;

11 e si tot mos gauz s’ enoja

12 a tal c’ a prezen non gaba,

13 ges per tant non es remanzut

14 qu’ ab lei de cui teing Aurenga

15 no ·m aian tan mei prec valgut

16 qu’ ab si m’ a baizan retengut.

III 17 Per qu’ eu lau qu’ us quecs s’ en laisse,

18 pos malgrat lor n’ ai mai del nom;

19 qu’ er ges neus ni vens ni ploja –

20 si sa grans merces m’ acaba

21 mon car desir qu’ ai tan volgut –

22 no ·m pot tolre, ni lauzenga,

23 l’ amor que ·i mes ab gran vertut

24 Deus, quant m’ ac asi elegut.

IV 25 Ha domna! si ja ·m biaisse

26 ves vos, ni pren vouta ni tom

27 adoncs si’ eu pres en boja!

28 si ja tan mos cors mescaba,

29 qu’ al meu tort me virez l’ escut!

30 e cofonda Deus la lenga

31 que diz a frau ni a saubut

32 re per qu’ amdui siam perdut!

V 33 Qu’ eu non voill que de nos baisse

34 l’ Amors, que ges del dart del plom

35 no ·ns feri (ans sai que voja

36 de nos tot mal et arraba):

37 qu’ anc no tant – deu esser crezut –

38 doas res – qui que s’ en fenga –

39 no ·s ameron – si Deus m’ ajut –

40 cum nos fam e farem canut.

VI 41 Ai dona! quar tan m’ abaisse

42 que no ·us vey lay on essems fom,

43 no creyatz que mot no ·m coja;

44 mas per dig d’ una sillaba

45 er mantenen reconogut

46 tot so qu’ az Amor covenga:

47 per qu’ ieu del ben qu’ en agr’ agut

48 sai e crey qu’ ieu n’ ai molt perdut.

VII 49 E ja trobaire no s’ eslaisse:

50 qu’ anc pos Adams manget del pom

51 no valc – si tot quex s’ enbroja –

52 lo seus trobars una raba

53 ves lo meu que m’ a erebut;

54 ni taing q’ us tan aut s’ en prenga, –

55 qu’ eu ai trobat e cossegut

56 lo miels d’ amor tant l’ ai quesut.

VIII 57 E, qui m’ en desmen, tost prenga

58 lo bran e la lans’ e l’ escut,

59 q’ eu l’ en rendrai mort e vencut.

20580

I 1 Er resplan la flors enversa

2 pels trencans rancs e pels tertres:

3 cals flors? neus gels e conglapis

4 que cotz e destrenh e trenca,

5 don vei mortz quils critz e siscles

6 pels fueils pels rams e pels giscles,

7 mas mi ten vert e jauzen jois

8 er can vei secs los dolens crois.

II 9 Car enaisi o enverse

10 que bel plan mi semblo ·[il] tertre

11 e tenc per flor lo conglapi

12 e ·l cautz m’ es vis que ·l freit trenque

13 e ·il tron mi son chant e siscle

14 e paru ·m fulhat li giscle:

15 aisi sui ferm lassatz en joi

16 que re no vei que ·m sia croi.

III 17 Mas una gens fad’ enversa

18 com s’ eron noirit en tertres

19 me fan [per] pieigz que conglapis,

20 c’ us quecs ab sa lenga trenca

21 e parla bas e ab siscles,

22 e no ·i val bastos ni giscles

23 ni menassas, ans lur es jois

24 can fan per que hom los clam crois.

IV 25 Qu’ ar en baizan no ·us enverse

26 no m’ o tolon glatz ni tertre,

27 dona, ni gel ni conglapi,

28 mas non-poders par que ·m trenque,

29 dona, per cui chant e siscle:

30 vostre bel uelh mi son giscle

31 que ·m castion si ·l cor ab joi

32 qu’ ieu non aus aver talan croi.

V 33 Anat ai cum cauz’ enversa

34 lonc temps cercan vals e tertres,

35 marritz cum hom que conglapis

36 cocha e mazelh’ e trenca,

37 que anc conquis chans ni siscles

38 plus que fols clercs conquer giscles:

39 mas ar, Dieu lau, m’ alberga jois

40 malgrat dels fals lauzengiers crois.

VI 41 Mos vers an, qu’ aisi l’ enverse

42 que no ·l tenhon [baus] ni tertre,

43 lai on hom non sen conglapi

44 ni a freitz poder que ·i trenque:

45 a midons lo chant e ·l siscle,

46 que el cor li ·n intro ·il giscle,

47 cel que sap gen chantar ab joi

48 que no tanh a chantador croi.

VII 49 Doussa dona, amors e jois

50 nos ajusten malgrat dels crois.

VIII 51 Joglar, granre n’ ai meins de joi

52 car no ·us vei e ·n fas semblan croi.

20590

I 1 Assaz m’ es belh

2 que de novelh

3 fassa parer

4 de mon saber

5 tot plan als prims sobresabens

6 que van comdan

7 qu’ ab sen d’ enfan

8 dic e fatz mos captenemens;

9 e sec mon cor

10 e ·n mostri for

11 tot aisso don ilh m’ es cossens.

II 12 Qui qu’ en favelh,

13 lo m’ es pro belh

14 de mon saber:

15 qu’ en sai mielhs ver

16 (sitot no suy mout conoyssens)

17 que ·l trop parlan

18 que van comdan

19 “folhs es. – non es. – si es sos sens”.

20 Qu’ ar tost salh for

21 ab belh demor

22 gen motz leugiers, cortes, valens.

III 23 Ab sen novelh

24 dic e favelh

25 mon saber ver

26 e ·l fas parer

27 lay on tanh que sia parvens;

28 que son enfan

29 li mielhs parlan

30 vas me; e sai qui ·m n’ es guirens,

31 ab que ·m demor

32 gen dins mon cor

33 si que ·l dir no ·m passa las dens.

IV 34 Don d’ amar dic:

35 qu’ am si ses tric

36 lieys qu’ amar deg,

37 que ·l miels adreg

38 (s’ eron sert cum l’ am finamens)

39 m’ irion sai

40 preguar hueymai

41 que ·ls essenhes cum aprendens

42 de ben amar; e neus preguar

43 m’ en venrion dompnas cinc cens.

V 44 Ben ai cor ric

45 plus qu’ ieu non dic

46 e tan adreg

47 que ducx ni reg

48 no prez, si no ·m prez’ eissamens;

49 a cuy no ·m play,

50 ieu suy de say;

51 et amarai mos bevolens.

52 No vuelh preguar,

53 que miels m’ er car

54 q’ om mi prec, qu’ ieu prec manhtas gens.

VI 55 L’ enojos tric,

56 sian del ric

57 sobeiran reg

58 maudig, e deg

59 dels janglos parliers maldizens!

60 gic m’ en hueymai,

61 que ·l dir no ·m plai

62 tan m’ es lur mentaure cozens!

63 que s’ il tug car

64 meron, amar

65 no ·ls poiria, que ·l cor m’ en vens.

VII 66 Pauc sap d’ amar

67 qui tem preguar

68 Deu, qu’ el maldia los manens.

VIII 69 E ·t voill pregar

70 vers, ab diz car

71 que lai en Urgel te prezens,

IX 72 Ab talen car

73 si ·m fai amar.

74 e ·l bon esper qu’ eu n’ ai guirens!

20600

I 1 Assatz sai d’ amor ben parlar

2 ad ops dels autres amadors:

3 mas al mieu pro que m’ es plus car

4 non sai ren dire ni comtar,

5 qu’ a mi non val bes ni lauzors

6 ni [mals dirs] ni [mos adirars];

7 mas ar sui vas amor aitaus

8 fis e bos e francs e liaus.

II 9 Per qu’ ensenharai ad amar

10 [vos] autres bos domneiadors:

11 e [si crezetz] mon essenhar,

12 [vos] fara d’ amor conquistar

13 tot aitan quan [voillatz] de cors;

14 e si’ ogan pendutz o ars

15 qui no m’ en creira, quar bon laus

16 [n’ aura] selh qu’ en tenra las claus.

III 17 Si voletz domnas gazanhar,

18 quan queretz que ·us fassan honors,

19 si ·us fan avol respos avar

20 vos las prenetz a menassar,

21 e si vos fan respos peiors

22 datz lor del ponh per mieg sas nars,

23 e si son bravas siatz braus:

24 ab gran mal n’ auretz gran repaus.

IV 25 Encar vos vuelh mais essenhar

26 ab que conqueretz las melhors:

27 ab mals digz et ab lag chantar

28 que fassatz tut et ab vanar,

29 e que honretz las sordeiors,

30 per lor antas las levetz pars;

31 e que gardetz vostres ostaus

32 que non semblon gleisas ni naus.

V 33 Ab aisso n’ auretz pro, so ·m par,

34 mas ieu ·m tenrai d’ autras colors

35 per so qu’ ar no m’ agrad’ amar,

36 que ja mais no ·m vuelh castiar

37 que s’ eron totas mas serors:

38 per so lor serai fis e cars,

39 humils e simples e [suaus],

40 dous, amoros, [ferms] e coraus.

VI 41 Mas d’ aisso ·us sapchatz ben gardar,

42 que so qu’ ie ·n farai er folhors;

43 non fassatz ver que nescis par

44 mas so qu’ ieu ensenh tenetz car,

45 si non voletz sofrir dolors

46 ab penas et ab loncs plorars:

47 qu’ aissi lor for’ envers e maus

48 si mais m’ agrades lor [esclaus].

VII 49 Mas per so ·m puesc segurs gabar

50 qu’ ieu, et es mi grans deshonors,

51 non am ren, ni sai qu’ es encar,

52 mas mon anel am, que ·m ten clar

53 quar fon el det […] ar son trop sors:

54 lenga, non mais! que trop parlars

55 fai piegz que pechatz criminaus,

56 per qu’ ieu ·m tenrai mon cor enclaus.

VIII 57 Mas be ·l sabra mos bels Joglars,

58 qu’ ilh val tant e m’ es tan coraus

59 que ja de lieis no ·m venra maus.

IX 60 E mos vers tenra, qu’ era ·l paus,

61 a Rodes, don son naturaus.

20610

I 1 Ben sai c’ a sels seria fer

2 que ·m blasmon quar tan soven chan

3 si lor costavon mei chantar;

4 meils m’ estai

5 pos leis plai

6 que ·m te jai,

7 qu’ ieu no chant mia per aver:

8 que m’ enten en autre plazer.

II 9 E per als m’ en cuech plus enquer,

10 quar tan soven com en chantan

11 no la puesc auzen totz nomnar:

12 e pueis ai

13 tan gran jai

14 quan quex brai

15 so qu’ ieu dic, c’ adonx cug tener

16 Dieus o lieis, don me vol temer.

III 17 Bon sap qui de midonz m’ enquer,

18 qu’ ieu no ·i fatz ges fenhen semblan

19 e creis m’ en gaugz cant n’ aug parlar:

20 neus de lai

21 on no ·s fai

22 no[m]s, me trai

23 quant diretz de lieis tal plazer,

24 co[m] si [m]’ era[n] dat gran aver.

IV 25 Gran esfors fai Dieus, quar sofer

26 c’ ab si no la ·n pueja baizan!

27 mas no ·m vol tolre ni tort far:

28 ni s’ eschai,

29 qu’ en esmai

30 for’ ieu sai;

31 pos lieis no pren, no ·m cal temer

32 que ja autra ·ill plassa tener.

V 33 Si ben en amar leis m’ esmer

34 qu’ ieu sai, si pel mon s’ espan,

35 c’ autras m’ en faran faiturar,

36 don m’ esglai:

37 qu’ en farai?

38 cobrirai

39 donx mon gran ben ab jauzen ver?

40 oc, si n’ avia lo poder.

VI 41 Mas tostems fo e tostems er

42 que grans amors no te garan:

43 grans meravillas son d’ amar!

44 qu’ en dirai

45 s’ amors chai

46 quar van bai?

47 ailas! ja no m’ o lais vezer

48 sel Dieus que ·m n’ a dat jauzen ser!

VII 49 C’ aisi tiron ves man esquer

50 sill ric que plus cortes se fan,

51 c’ ades ponhon en lauzenjar;

52 e ·ill verai

53 son en plai,

54 quar ja trai

55 sel c’ a semblan sen ferm poder

56 par cortes si nonca s’ es ver.

VIII 57 Dona, vostre domini ser

58 crezetz me, qu’ ie ·us am ses engan,

59 e membret[z] plus que l’ encusar

60 l[o] dous bai:

61 ar morrai

62 si dic mai!

63 aissi pert, quan pes del dous ser,

64 lo sen e l’ auzir e ·l vezer!

IX 65 Can la candela ·m fetz vezer

66 vos baizan rizen, a! cal ser!

X 67 Joglar, ades mati e ser

68 me tira ·l cors vostre vezer.

20620

I 1 Ben s’ eschai q’ en bona cort

2 chan qui chantar sap:

3 et ieu atendrai mon gap

4 don mi tenrai plus per lort;

5 car sabran li sec e ·il sort

6 q’ ieu n’ aurai pretz, qui q’ en jap,

7 dels vint qe serem el trap.

II 8 Donc l’ endeman de l beort

9 levarai el cap

10 la gran corona de drap:

11 an Mita-ab-lo-nas-cort,

12 e qui l’ apella dreich bort

13 lau que la lenga l’ arap

14 que mais fols motz no ·ill escap!

III 15 Aissi ai bastit en gaug

16 mon cor nou e fresc,

17 c’ ades sort e saill e tresc

18 si q’ apenas veig ni aug;

19 e sapcha ·l donz de Talaug

20 q’ ieu non sui cel que paresc,

21 q’ en autre sen m’ entrebesc.

IV 22 E qui ·s vol, corn, crit e flaug

23 d’ amor, pos ieu cresc

24 sobre totz, c’ als q’ en fol pesc!

25 q’ eu am des Luc tro ad Aug

26 la genssor, e m’ en pelaug

27 tot hom c’ autra per fadesc

28 engal’ ab lieis en paresc!

V 29 Per midonz ai cor estout

30 et humil e baut,

31 car s’ a lieis non fos d’ azaut,

32 ieu m’ estera en luoc d’ un vout,

33 que d’ als non pensera mout,

34 mas manjera e tengra ·m chaut

35 et agra nom RaubaUt.

VI 36 E qui vol apenre, escout

37 d’ amar ben cum saut!

38 eu saill plus que nuills hom aut;

39 e ·l janglos faill per so mout

40 sol que s’ apil e s’ acout;

41 cuig’ ab lausenjar d’ espaut

42 dir so don ma dompna faut.

VII 43 Ma chanssos non vuoill que saut

44 mas per celz de cui m’ azaut.

VIII 45 Per enseignamen m’ azaut

46 de moutz qui ·m fan de lur chaut.

IX 47 Joglar, per qe ·m desazaut?

48 ma dompna e vos mi faitz baut.

20630

I 1 Braiz, chans, quils, critz

2 aug dels auzels pels plaissaditz.

3 Oc! mas no los enten ni deinh;

4 c’ un’ ira ·m cenh

5 lo cor, on dols m’ a pres razitz,

6 per qe ·n sofer.

II 7 Si ·m fos grazitz

8 mos chantars, ni ben acuillitz

9 per cella que m’ a en desdeing,

10 d’ aitan mi feing

11 q’ en mains bons luocs for’ enbrugitz

12 mais que non er.

III 13 Tristz e marritz

14 es mos chantars aissi fenitz

15 per totz temps mais tro q’ ela ·m deing

16 pel sieu manteing;

17 era mos bos, er es delitz!

18 mas no ·l sofer.

IV 19 Jois m’ es fugitz!

20 un pauc mas tost mi fon faillitz!

21 s’ anc mi volc, er m’ a en desdeing.

22 com no ·m esteing

23 can precs ni merces ni destritz

24 re no ·i conquer?

V 25 Mos cors me ditz

26 “per qe soi per liei envilitz?”

27 “car sap que nuill’ autra non deign,

28 per so ·m n’ estreing”.

29 Morrai, car mos cors enfollitz

30 mas ges non quer.

VI 31 Cum sui trahitz!

32 bona dompn’ ab talan voutitz,

33 ab dur cor, a! nuill’ als non deing,

34 mesclat ab geing.

35 volretz que torn flacs-endurzitz,

36 o que demer!

VII 37 Trop sui arditz!

38 dompna, mos sens eissabozitz

39 m’ a faitz dir fols motz q’ ieu non deing:

40 contra mi reing.

41 Tant sui fors de mon sen issitz

42 non sent qi ·m fer.

VIII 43 Mout es petitz,

44 dompa, ·l tortz q’ ieu vos ai servitz,

45 per que vos m’ avetz en desdeing.

46 fatz n’ esdeveing!

47 pendutz fos aut per la cervitz

48 qui a moiller!

IX 49 Humils, es geing,

50 dompna, ·l vostre sers fals-faillitz

51 merce vos quer.

X 52 Mas Pretz, non Sobrans’ , es tequitz:

53 don en vos er.

20640

I 1 Cars, douz e feinz del bederesc

2 m’ es sos bas chanz, vas cui m’ aerc;

3 c’ ap joi s’ espan, viu enoire,

4 el temps qe grill prob del siure

5 chanton el mur jos lo caire,

6 qe ·s compassa e s’ esqaira;

7 sa vos cha plus leu qe siura

8 e ja nuls non s’ i aserga

9 mas grils e la bederesca.

II 10 Cars jois e gens, ses fuec grezesc,

11 els paucs enfanz pasc’ e conderc,

12 qe nul enjan no ·i enploire,

13 mas en brezill no m’ aus pliure.

14 Don mi rancur? qe ·il blanc-vaire

15 fan amistat pig’ e vaira;

16 savis er fols qi s’ i pliura:

17 qe grieu er q’ e leis conderga

18 fis jois ses flama grezesca.

III 19 Cars, bruns e tenz motz entrebesc:

20 pensius pensanz, enqier e serc

21 com si liman pogues roire

22 l’ estrain roïll ni ·l fer tiure

23 don mon escur cor esclaire.

24 Tot can Jois genseis esclaira

25 Malvestatz roïll’ e tiura,

26 et enclau Joven eserga,

27 per qu’ Ir’ a Joi entrebesca.

IV 28 Car naus ni leinz ni flums on pesc

29 no m’ es enanz, c’ ar vei Joi berc,

30 anz vau troban, com vis d’ oire

31 qe mont’ el cill al fol iure.

32 Tant vei Pretz dur per qe laire;

33 lauzengiers conten e laira

34 e sos avars digz eniura

35 Prez, per qe Jois fraing e berga:

36 qi ·s vol critz, qu’ el pren e pesca.

V 37 Car s’ es empeinz, qan no m’ espresc,

38 Vidal Costanz, Marti Domerc:

39 no ·m puesc ses bran d’ els decoire,

40 per qe ·m corril, c’ ab un guiure

41 de mal [argur] nafro ·l paire,

42 don lo fils sofris e paira

43 Malvestat, qe ·l nafr’ e ·l guiura.

44 e fas Costanza Domerga

45 de domnas que Jois l’ espresca!

VI 46 C’ a petit menz qe no paresc

47 als paucs semblanz del menor derc

48 qe van duptan aur per coire;

49 car al perill on ie ·m liure

50 veg un tafur qi n’ er fraire:

51 qe ·l nesis malvatz s’ afraira

52 lai on lo francs fis se liura,

53 e non cre Jois plus aut derga,

54 qe ·l crims nais anz q’ el paresca.

VII 55 Cars con argens, esmer e cresc:

56 ab durs ver[janz], con hom fai clerc,

57 vau chastian Prez lo goire.

58 Mas per un fill pot reviure

59 vas cui m’ atur, de bon aire:

60 si co ·l venz vai sus en l’ aira

61 lo sieus noms, viu e reviura

62 Pretz e Joi. que monges clerga

63 Dieu prec c’ aital baron cresca.

VIII 64 Cel qi fa ·l vers s’ acompaira

65 ab leis qe ja non [esquiura],

66 qe non tem correg ni verga

67 lo fuecs que ·s compren ses esca.

IX 68 Raïmbautz torn’ e repaira

69 lai on Pretz viu e reviura,

70 al comte, cui Dieus aergua,

71 Barselon’ e onor cresca.

20660

I 1 Dona, si m’ auzes rancurar

2 de vos ploran mi clamera,

3 mas no vos deg encolpar,

4 qu’ ieu sai be que tan valetz

5 que tot quan faitz e dizetz

6 es bon, si tot a me tira:

7 mas Dieu que non faill en re

8 prega ·lo hom de son be.

II 9 E doncs ben dei ieu vos pregar:

10 vos no ·us en devetz far fera

11 pos re no vos aus blasmar;

12 mas parlar pro ·m sufriretz,

13 oc, tan que en soi meils letz

14 c’ aillor ma lenga no ·s vira:

15 mas en vos clamar merce

16 no ·m ten pro ni no ·m sove.

III 17 Si saubes tan Dieu predicar

18 ben sai c’ ab se m’ alberguera:

19 c’ ades cant ieu cug orar,

20 de[i] pregar Dieu, cresetz,

21 que fos ab vos lai on etz,

22 que d’ als mos cors non cossira,

23 si que non-poders lo te

24 qu’ ar lai on cor’ ab l’ ale.

IV 25 Pos tan vos plac eschausar,

26 no sai si ·m dirai trop era,

27 dona, que ·m denhetz baizar;

28 e doncs com sufrir podetz

29 que ·us bais? pos tan mi valetz

30 que ab aquel be morira

31 adoncs marves, per ma fe,

32 si pesses so qu’ ar m’ en ve.

V 33 Bela doussa dona, si ·us par

34 qu’ ieu no vailla tant enquera

35 que ·m deinhetz ab vos colgar,

36 neis del be que fag m’ avetz

37 no fo anc re[s], si temetz

38 c’ aiatz faillit: qu’ ieu faillira,

39 e tanh meils que ·ill mortz m’ en me

40 que ja vos faillatz per me.

VI 41 Dona, si ·m voletz [a]pagar,

42 ab aitan que plus no ·us quera

43 que eu n’ ai, podetz o far

44 qu’ eu non ai, be o sabetz,

45 sens vos honor ni nuill pretz:

46 per que mos cors no s’ adira

47 com que ·m menetz, ni ·s cove

48 pus res vas vos no ·m mante.

VII 49 Per que ·us deu esser plus car,

50 pus mos cors vas vos s’ esmera

51 si que res no ·l pot camjar

52 qu’ ieu sai tal, si m’ en crezetz,

53 que val for vos d’ autras detz,

54 qu’ eu si ·m volgues m’ en jauzira:

55 mas si ·m tenetz ferm el fre

56 c’ autra no ·m platz que m’ estre.

VIII 57 Dona, Dieu saubra ensenhar

58 so don tot molt meillurera,

59 que tolgues c’ om en amar

60 no pogues far tort[z] ni vetz

61 ni nuills mals parlars [ni m]etz:

62 que i fail qui fort sospira

63 ni trop au ni sent ni ve

64 ni conois ni sap ni cre.

IX 65 Dona, ongan cai’ en mal’ ira

66 sel qu’ encontra vos ni me

67 ditz re ni conois ni cre.

20670

I 1 En aital rimeta prima

2 m’ agradon lieu mot e prim

3 bastit ses regl’ e ses linha,

4 pos mos volers s’ i apila;

5 e atozat ai mon linh

6 lai on ai cor qe m’ apil

7 per totz temps, e qi ·n grondilha

8 no tem’ auzir mon grondilh…

II 9 De la falsa genz qe lima

10 e dech’ e ditz (don quec lim)

11 ez estreinh e mostr’ e guinha

12 (so don Joi frainh e esfila),

13 per q’ ieu sec e pols e guinh;

14 mas ieu no ·m part del dreg fil,

15 qar mos talenz no ·s roïlha,

16 q’ en Joi nos ferm ses roïlh…

III 17 Qan vei rengat en la cima

18 man vert-madur frug pel cim,

19 e qecs auzelletz relinha

20 vas Amor, don chant’ e qila,

21 per cui ieu vas Joi relinh,

22 don m’ esforz e chant e qil;

23 e ·l rosinhols s’ esglendilha

24 qe ·m nafra[n] d’ amor l’ endilh…

IV 25 Si que ·l cor m’ art, mas no ·m rima

26 ren de foras, mas dinz rim;

27 q’ Amors l’ enclav’ e l’ escrinha

28 (si! pels sans qi son part Mila!)

29 e ·l ten pres dinz son escrinh;

30 q’ ades am mais per un mil

31 Midons, si tot si ·m perilha

32 ni ·m mou trebailh ni perilh…

V 33 Asatz m’ a sauput d’ escrima

34 il, q’ enqers vas mi s’ escrim;

35 mas non ha d’ Aics tro a Sinha

36 sa par defors ni dinz vila

37 e si ·m destreinh ni me sinh,

38 ha pro poder que ·m envil;

39 mas ja sos cors no frezilha

40 q’ a mi ·l sors promes frezilh…

VI 41 Don mos cors sailh fort e grima

42 si q’ en trep e saut e grim

43 e plor mais per que [esterinha]

44 mon cort gaug, cui acortilha

45 dols, don prenc mal [esterinh]

46 qe ·m ten trist en son cortil

47 per l’ amor que m’ avolpilha

48 Midons c’ a cor trop volpilh.

VII 49 Qar mi ten midons tan vil,

50 maldic lo jorn mil vetz cilha

51 q’ aduis mon cor pres de cilh;

VIII 52 Mas ja no m’ en tengues vil,

53 c’ anc mos cors non fon pres cilha

54 mas pels sis ni sobre cilh.

20680

I 1 Entre gel e vent e fanc

2 e giscl’ e gibr’ e tempesta

3 e ·l braus pensars que ·m turmenta

4 de ma bella dompna genta

5 m’ an si mon cor vout en pantais

6 c’ ar vauc dretz e sempre biäis;

7 cen ves sui lo jorn trist e gais.

II 8 E ges tres deniers no ·m planc

9 l’ ivern, anz m’ o tenc a festa

10 – ves c’ ai voluntat dolenta -.

11 Car de mi donz la plus genta,

12 pos saup qu’ en trop-amar nos trais

13 cel’ amors que ·m sol tener frais,

14 o ·l plaira que m’ ai’ o que ·m lais.

III 15 Dompn’ ab cor cortes e franc,

16 ar m’ es pujat en la testa

17 que sapcha que ·us n’ atalenta.

18 Ai! douza res car’ e genta!

19 per Dieu, no ·s fraingna nostre jais!

20 sol remembre vos del douz bais!

21 ar o laissarai, s’ ie ·n dic mais.

IV 22 Que sempre ·m tornon l’ oil blanc,

23 e ·l cors, qu’ est esglai mi presta,

24 fail tro c’ om la cara ·m venta

25 can mi soven, dompna genta,

26 com era nostre jois verais

27 tro lauzengiers crois e savais

28 nos loigneron ab lor fals brais.

V 29 Lauzengier, ren non vos tanc!

30 qu’ eu non sui d’ aquella gesta,

31 s’ anc fui. ves, Amors gauzenta?

32 e no i taing mais, Amors genta;

33 que s’ amava cel que retrais

34 so don me nais aquest esglais

35 no ·il faria enog ni fais.

VI 36 Que – si ·m sal Dieus! – non aic anc,

37 que mos cors m’ o amonesta,

38 sor, cozina, ni parenta

39 s’ amar volc de guiza genta

40 c’ anc de mi s’ i gardes ni ·s tais;

41 qu’ ie ·n valria ·ls Turcs part Roäis

42 d’ amar, se lor n’ era en ais.

VII 43 E, dompna, car tant m’ estanc?

44 qu’ eu no ·us veg, per als non resta

45 mais tem – c’ aisso ·m n’ espaventa –

46 c’ a vos fos dans, dompna genta.

47 Mas mandatz mi per plans essais,

48 per tal cobrir sol sapcha ·l cais!

49 qu’ eu irai lai de grant eslais.

VIII 50 Qu’ ie ·n pert la color e ·l sanc

51 tal talent ai que ·m desvesta

52 c’ ab vos fos ses vestimenta

53 aissi com etz la plus genta;

54 que tan grans voluntatz m’ en nais

55 qu’ en un jorn – tan ben c’ om no ·m pais –

56 en pert so que d’ un mes engrais.

IX 57 Dompna, renovell nostre jais

58 si ·us platz; que viu, si be ·m fas gais,

59 ab manz durs doloiros pantais.

X 60 Joglar, vos avetz pro oimais,

61 et eu planc e sospir et ais.

20690

I 1 Escotatz, mas no say que s’ es,

2 senhor, so que vuelh comensar.

3 Vers, estribot ni sirventes

4 non es, ni nom no ·l sai trobar;

5 ni ges no say co ·l mi fezes

6 s’ aytal no ·l podi’ acabar,

7 que ja hom mays non vis fag aytal ad home ni a femna en est segle ni en l’ autre qu’ es passatz.

II 8 Sitot m’ o tenetz a foles

9 per tan no ·m poiria layssar

10 que ieu mon talan non disses;

11 no m’ en cujes hom castiar:

12 tot cant es non pres un pojes

13 vas so c’ ades vey et esgar,

14 e dir vos ay per que. car si ieu vos o avia mogut, e no ·us o trazia a cap, tenriatz m’ en per fol. car mais amaria seis deniers en mon punh que mil sols el cel.

III 15 Ja no ·m tema ren far que ·m pes

16 mos amicx, aisso ·l vuelh prejar;

17 s’ als obs no ·m vol valer manes

18 pus m’ o profer’ ab lonc tarzar;

19 pus leu que selh que m’ a conques

20 no ·m pot nulh autre galiar.

21 Tot ayso dic per una domna que ·m fay languir ab belas paraulas et ab lonc respieg, no say per que. pot me bon’ esser, senhors?

IV 22 Que ben a passatz quatre mes,

23 – oc! e mays de mil ans so ·m par –

24 que m’ a autrejat e promes

25 que ·m dara so que m’ es pus car.

26 Dona! pus mon cor tenetz pres

27 adossatz me ab dous l’ amar.

28 Dieus, ajuda! in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti! aiso, que sera, domna?

V 29 Qu’ ieu soy per vos gays, d’ ira ples;

30 iratz-jauzentz me faytz trobar;

31 e so m’ en partitz de tals tres

32 qu’ el mon non a, mas vos, lur par;

33 e soy fols cantayre cortes

34 tan c’ om m’ en apela joglar.

35 Dona, far ne podetz a vostra guiza, co fes n’ Ayma de l’ espatla que la estujet lay on li plac.

VI 36 Er fenisc mo no-say-que-s’ -es,

37 c’ aisi l’ ay volgut batejar;

38 pus mays d’ aital non auzi jes

39 be ·l dey enaysi apelar;

40 e diga ·l, can l’ aura apres,

41 qui que s’ en vuelha azautar.

42 E si hom li demanda qui l’ a fag, pot dir que sel que sap be far totas fazendas can se vol.

20700

I 1 Joglar, fe qed eu dei

2 a Dieu ni a ma donna ni a mei,

3 qazutz son en esfrei

4 q’ ar mais ancor non vei

5 lieis a cui totz m’ autrei

6 per ar e per totz tems.

II 7 E serem mais ensems,

8 eu sai, q’ o tol ma domna. qar trop tems?

9 l’ un oil me ·n fus redems

10 q’ eu non temes t’ estrems;

11 sol vos – se ·n era sems –

12 meins no me ·n presasetz.

III 13 C’ anc fams, ni sons, ni setz

14 no ·m destreis tan, uns ni tuig millia vetz,

15 com fai sos talans fretz.

16 Q’ en breu de vent m’ abretz

17 car vos non vei, cui letz

18 de sofrir mon perill.

IV 19 A! domn’ ap cor volpill,

20 gran paor ai qe ·il bocha me rovill

21 q’ ar del col tro al cill

22 no ·us bais, qi qe ·n grondill;

23 q’ eu n’ iria en eissill

24 enanz c’ autra ·m baizes.

V 25 E com morrai ades!

26 si ·m cocha ·l bes q’ eu n’ aic! q’ el luec tornes!

27 a, domna ·l plus confes

28 ome qez anc ames

29 acorres, si que pres

30 de vos sia mos cors!

VI 31 Ai! Talens, car no mors?

32 e seignier Dieus, gitasses lo tost fors!

33 o q’ il sembles ma sors

34 a cels qe sabo ·l destors,

35 si qe nostre demors

36 fos per totz acuillitz!

VII 37 Domna, no ·m faz marritz

38 per qe ·m tegna de vos per eschernitz;

39 mas qar lur fals critz

40 dels enojos traïtz

41 tem, e tant son eissitz

42 del bon sen c’ aver soill.

VIII 43 Per l’ espavent mi doill

44 e pel gran be, qu’ avant n’ ai fait orgoill,

45 si q’ ieu non deing mon oill

46 girar ves autre foill,

47 qar mos cors no m’ acoill

48 q’ ieu ves vos mi renei.

IX 49 Domna, si lai on soill

50 no ·us vei en breu ·m renei.

X 51 Far me ·n podes orgoill:

52 q’ ans morrai qe ·m renei!

20710

I 1 Lonc temps ai estat cubertz,

2 mas Dieus no vol qu’ ieu oimais

3 puosca cobrir ma besoigna,

4 dont mi ven ira et esglais:

5 ez escoutatz, cavallier,

6 s’ ar en ai obs ni mestier.

II 7 D’ aisso vos fatz ben totz certz:

8 qu’ aicels don hom es plus gais

9 ai perdutz don ai vergoigna;

10 e non aus dir qui ·ls me trais,

11 et ai ben cor vertadier

12 quar dic tant gran encombrier.

III 13 Mas per so sui tant espertz

14 de dir aisso que er plais:

15 quar voill leu gitar ses poigna

16 totz los maritz de pantais

17 e d’ ira e de conssir[i]er,

18 don mout m’ en fan semblant nier.

IV 19 Si ·m fatz coindes e degertz

20 si ·m sui eu flacs e savais,

21 volpiltz garnitz e ses broigna,

22 e sui mizels e putnais:

23 escars vilan conduch[i]er,

24 de tot lo plus croi guerr[i]er.

V 25 Per que es fols adubertz

26 totz hom que ja ten a fais

27 s’ ieu cortei – quar ja m’ en loigna? –

28 sa moiller, pois dans non nais

29 ad el s[i] son ben sobrier

30 li mei mal sospir dobl[i]er.

VI 31 Car ja tot non fos desertz

32 d’ aicels per qu’ [o]m pela ·l cais,

33 tant ai d’ als ont me peroigna,

34 d’ autres avols decs on bais,

35 per que domna ab cors entier

36 no ·m deu prezar un dinier.

VII 37 E si mos chans m’ es sufertz

38 eu chan, qu’ enquers no m’ en lais:

39 puistel’ hui sus en sa groigna

40 a tot marit si ·s n’ irais

41 s’ ieu tant grant mon dol plenier

42 voill cobrir ab alegrier.

VIII 43 A dompnas m’ en soi profertz

44 e datz, per que m’ en ven jais:

45 si no qu’ ai poder que ·i joigna

46 en jazen, ades engrais

47 solament del desir[i]er

48 e del vezer, qu’ als non quier.

IX 49 La comtessa a Monrosier

50 volgra auzis mon gauh entier.

20720

I 1 No chant per auzel ni per flor

2 ni per neu ni per gelada

3 ni neis per freich ni per calor

4 ni per reverdir de prada,

5 ni per nuill autr’ esbaudimen

6 non chan ni non fui chantaire,

7 mas per midonz en cui m’ enten

8 car es del mon la bellaire.

II 9 Ar sui partitz de la peior

10 c’ anc fos vista ni trobada

11 et am del mon la bellazor

12 dompna e la plus prezada:

13 e farai ho al mieu viven

14 que d’ alres non sui amaire,

15 car ieu cre qu’ ill a bon talen

16 ves mi segon mon veiaire.

III 17 Ben aurai, dompna, grand honor

18 si ja de vos m’ es jutgada

19 honranssa que sotz cobertor

20 vos tenga nud’ embrassada;

21 car vos valetz las meillors cen,

22 qu’ eu non sui sobregabaire:

23 sol del [pes] ai mon cor gauzen

24 plus que s’ era emperaire.

IV 25 De midonz fatz dompn’ e seignor

26 cals que sia ·il destinada:

27 car ieu begui de l’ amor,

28 que ja ·us dei amar celada.

29 Tristan[s], qan la ·il det Yseus gen

30 e bella, non saup als faire:

31 et ieu am per aital coven

32 midonz don no ·m posc estraire.

V 33 Sobre totz aurai gran valor

34 s’ aitals camisa m’ es dada

35 cum Yseus det a l’ amador,

36 que mais non era portada.

37 Tristan[s], mout presetz gent presen;

38 d’ aital sui eu enquistaire:

39 si ·l me dona cill q’ eu [ten],

40 no ·us port enveia, bels fraire.

VI 41 Veiatz, dompna, cum Dieus acor

42 dompna que d’ amar s’ agrada;

43 q’ Iseutz estet en gran paor,

44 puois fon breumens conseillada:

45 qu’ il fetz a son marit crezen

46 c’ anc hom que nasques de maire

47 non toques en lieis. mantenen

48 atrestal podetz vos faire.

VII 49 Carestia, esgauzimen

50 m’ aporta d’ aicel repaire

51 on es midonz qe ·m ten gauzen

52 plus q’ ieu eis non sai retraire.

20730

I 1 Parliers [… —ana]

2 […] en chan

3 [… —an]

4 quar ma tra[… —orda]

5 […] blancas

6 o qar [… —el]

7 […] poget tan

8 so [… —an].

II 9 Vas leis no [… —ana]

10 […] comtessa prezan,

11 cui met – e no ·ill pes – denan;

12 e non ai cauzit la borda

13 car ai las sobranas brancas,

14 ab so que per n’ Izabel

15 s’ assai d’ alques en soan.

16 qar no ·m demandon son dan!

III 17 Catalana am

18 “ha ni sobra”, so dizon antan

19 mas ar no ·m val tan ni can

20 quar tota gens no ·n s’ acorda

21 e non passon pons e plancas;

22 que non remazes per gel

23 tro que fos sols guerrejan.

24 – de qal dir quex prenga man.

IV 25 Que ·l reis non a cor d’ ufana,

26 a parven ni a semblan,

27 qar absol novia tiran.

28 – cans enrabiatz lo morda,

29 reis, qui ·us ditz per c’ ar n’ estancas!

30 qu’ ieu no ·l vos tenc per fizel

31 qui ·us ho vedes conseillan,

32 c’ ans vos te trop per enfan!

V 33 Cortezia n’ es baudana

34 e Vilania ·s n’ espan!

35 et Amors n’ eis de guaran!

36 e qar no ·i trop pro, e ·n orda,

37 lais – car sent paraulas rancas.

38 No ·m eslag l’ amar e ·l mel

39 d’ amor, e non dig parlan

40 l’ escut, e so que ·i resplan.

VI 41 Si per razo am vilana

42 com es sesta don ieu chan;

43 m’ i fos enpres ab talan

44 sai entre ·l Monteill e Gorda.

45 La forsa c’ ai en las ancas

46 perda ieu, e ·l fetg’ e ·l fel,

47 s’ ieu trop pel agues ferran

48 non fezes guerr’ e deman.

VII 49 Jotglar, Dieus nos gart d’ enguan

50 sitot ilh non fan deman.

20740

I 1 Peire Rotgier, a trassaillir

2 m’ er per vos los digz e ·ls covens

3 q’ eu aic a midonz, totz dolens,

4 de chantar que ·m cuidiei soffrir;

5 e pois sai etz a mi vengutz,

6 cantarai, si n’ ai estat mutz,

7 que non vuoill remaner confes.

II 8 Mout vos dei lauzar e grazir

9 car anc vos venc cors ni talens

10 de saber mos chaptenemens,

11 e vuoill qe ·n sapchatz alqes dir;

12 e ia l’ avers no ·m si’ escutz,

13 s’ ieu sui avols ni recresutz,

14 qe pel ver non passetz ades.

III 15 Car qui per aver vol mentir,

16 aqel lauzars es blasmamens

17 e tortz e mals enseignamens,

18 e fa ·n als autres escarnir;

19 q’ en dich non es bos pretz saubutz,

20 mas el faich es puois conogutz,

21 e pelz faitz veno il dich apres.

IV 22 Per me voletz mon nom auzir,

23 cals son, o drutz … er clau las dens,

24 c’ ades poia mos pessamens,

25 on plus de prion m’ o conssir;

26 ben vuoill sapchatz que non sui drutz

27 tot per so car non sui volgutz,

28 mas ben am, sol midonz m’ ames.

V 29 Peire Rotgier, cum puosc sofrir

30 qez eu am aissi solamens?

31 meravill me si viv de vens;

32 tortz es si ·m fai midonz morir.

33 S’ ieu muor per liei farai vertutz,

34 per qu’ eu cre que, si fos perdutz,

35 dreitz fora qe puois mi nogues.

VI 36 Era il ven en cor que m’ azir,

37 mas ia fo q’ er’ autres sos sens

38 c’ aitals, e ssos entendemens,

39 per q’ ieu li dei totz temps servir,

40 pel ben qe ·m n’ es escazegutz;

41 ja no m’ en vengues mais salutz,

42 li dei totztemps estar als pes.

VII 43 Si ·m volgues sol tant cossentir

44 q’ ieu fos totztemps sos entendens,

45 ab bels digz n’ estera gauzens,

46 e feira ·m ses faitz esgauzir;

47 e degra ·m ben esser cregutz,

48 q’ eu non dic tant qe ·m fos creguz

49 mais del bon respieich don visques.

VIII 50 Bon Respieich, d’ aut sui bas cazutz,

51 e si no ·m ereb sa vertutz,

52 per conseil li don qe ·m pendes.

20750

I 1 Pos tals sabers mi sortz e ·m creis

2 que trobar sai, et ieu o dic,

3 mal estara si non pareis

4 et er me blasmes si m’ en gic:

5 [cant que] hom ditz ab la lenga

6 tanh be que en pes o tenga,

7 que non pot aver peior dec

8 qu’ om dir so que no s’ avenga.

II 9 Ar ai gaug can [sebronda ·l] freis

10 e remanon sol li abric:

11 li auzellet, et es lor leis

12 que us mais de chantar no ·s tric,

13 quecs s’ alegra en sa lenga

14 per novel temps que ·l sovenga,

15 e dels arbres, qu’ eron tuit sec,

16 lo [fueills] pels branquils s’ arenga.

III 17 E qui anc iorn d’ amar se feis

18 no ·s tanh qu’ eras s’ en desrazic,

19 c’ ab lo nou temps que s’ espareis

20 deu quecs aver son cor plus ric:

21 e qui non sap ab la lenga

22 dir so que ·s coven, aprenga

23 cossi ab lo nou temps s’ esplec,

24 c’ aissi vol Pretz que ·s captenga.

IV 25 Estat ai fis amics adreis

26 d’ una que m’ enganet ab tric,

27 e car anc s’ amor mi destreis,

28 tostemps n’ aurai mon cor enic:

29 [que eu] no vuelh ab la lenga

30 aver lo dig que ·m destrenga,

31 [per que autre] ab lieis s’ abrec

32 et ieu cas so que el prenga.

V 33 Ab lieis remanha ·l malaveis

34 e l’ engans et ab son amic,

35 que tal iois m’ a pres e[n] rezeis

36 que anc no crezet fals prezic:

37 e vuelh c’ om mi talh la lenga

38 s’ ieu ia de lieis [crez] lausenga

39 ni de s’ amor mi dezazec,

40 si ‘n sabia perdre Aurenga.

VI 41 Be tanh qu’ ieu sia fis vas leis

42 qu[e] anc mais tant en aut non cric,

43 que nostre senher el mezeis

44 [a] per pauc a far no ·i fallic:

45 c’ apenas saup ab la lenga

46 dir: aital vuelh qu’ esdevenga,

47 la beutat qu’ en lieis [es]parec

48 no vol c’ autra s’ i espenga.

VII 49 Domna, non sai far lonc plaideis,

50 mas faire m[e] podetz mendic

51 o plus ric que anc no fe reis;

52 del tot sui el vostre castic:

53 sol vos digatz ab la lenga

54 consi volretz que ·m captenga,

55 qu’ eu ai cor qu’ enaissi estec

56 e que ia vas vos no ·m fenga.

VIII 57 Domna, als non quer la lenga

58 mas qu’ en baizan vos estrenga

59 en tal luec que ab vos m’ azec

60 e d’ [entr]ams mos bratz vos senga.

20760

I 1 Pos trobars plans es volguz tan,

2 fort m’ er greu si non son sobrans,

3 car ben pareis qi tal[s] mot[z] fai

4 c’ anc mais non foron dig cantan,

5 qe cels c’ om tot jorn ditz e brai

6 sapcha, si ·s vol, autra vez dir.

II 7 Mos ditz es sans don gap ses dan:

8 per tal joi soi coindes e vans

9 qe mais val neis desirs q’ ieu n’ ai

10 d’ una qe anc no m’ ac semblan,

11 pels sainz c’ om qer en Verzelai!

12 d’ autre joi c’ om puesca jauzir.

III 13 Son ben aurans, car per talan

14 solamen so francs e humans

15 de dir ves leis ben ni ·m fas gai;

16 qe ·m val si per lieis trac mal gran,

17 si lo mal q’ en trac no sap lai?

18 mi eis voil d’ aitan escarnir?

IV 19 Ben so trafans q’ eu eis m’ engan,

20 car dic aiso tan qe vilans:

21 cals pros me creis s’ ieu mal trai

22 per leis, s’ il no sapia l’ afan?

23 no m’ es doncs pros e be no ·m vai

24 si ·m pens qe tan ric joi desir?

V 25 Mos volers cans qe ·m sal denan,

26 me fai creire qe fu[s]tz es pans;

27 tan aut m’ espeis mon cor car sai

28 q’ en fol m’ aurei, don faz l’ efan:

29 tot voll cant vei; Respeit segrai:

30 Respeitz loncs fai omen perir.

VI 31 Sains Julians, con vauc torban!

32 soi serrazis o crestians?

33 qals es ma leis? non sai! qe jai

34 me posca de so q[e ·]il deman

35 e atrestan tost Dieus, si ·l plai,

36 co fes vin d’ aiga esdevenir.

VII 37 Pauc soi certans: ves qe ·us reblan,

38 domna! de vos so molt lo[i]ndan!

39 anc no ·m destreis amors tan mai,

40 per q’ ieu non creiria d’ un an

41 c’ aissi ·us ames per negun plai,

42 si bes no m’ en degues avenir.

VIII 43 Astrius e ma chanso vos man;

44 qe dos sautz si rics ar essai:

45 lo ters aut on plus pot om dir.

20770

I 1 Car vei qe clars

2 chanz s’ abriva

3 dels aucels, e ·l prims fremirs,

4 m’ es douz e bels lor auzirs

5 tan qe no sai coisi ·m viva

6 sens chantar, per qe comenz

7 una chansoneta gaia.

II 8 E ·l sols blancs, clars,

9 veg qe raia

10 cautz, greus, secs, durs et ardenz,

11 qe ·m frain totz mos bons talens.

12 Mas una voluntatz gaia

13 d’ un franc joi, qe ·m mou Dezirs,

14 no vol c’ ap flacs volers viva.

III 15 Ges no m’ es clars

16 ni m’ esquiva

17 est jois, don faz lez sospirs,

18 ni sai s’ anc mi valc mos dirs

19 ni mi noc; e tem qe ·m viva

20 enaisi trop lonjamens

21 l’ amors qe ·il tenc meja gaia.

IV 22 Mos cors es clars

23 e s’ esmaia!

24 aici vauc mestz grams-iauzens,

25 plens e voigz de bel comens;

26 qe l’ una meitatz es gaia

27 e l’ autra m’ adorm Cossirs

28 ab voluntat mort’ e viva.

V 29 C’ us volers clars

30 qe ·m caliva

31 m’ espeing enant en Faillirs!

32 Mostra Temers que jauzirs

33 val mais al home qe viva

34 qe cortz gaugz; per q’ espaventz

35 s’ altempr’ ab voluntat gaia.

VI 36 Vostr’ amics clars

37 no ·us essaia,

38 dona, ni ·us mostra parvens,

39 cor es en vos totz son sens.

40 Ni sap si l’ etz dur’ o gaia!

41 tant vos tem qe ·l Descubrirs

42 l’ escarz, e no sap com viva.

VII 43 Que non es clars,

44 ab c’ om pliva,

45 amics, ni ab genz mentirs,

46 si non tem so; c’ a martirs

47 leu deu venir anz q’ el viva!

48 c’ om non ama finamenz

49 senes gran temensa gaia.

VIII 50 Ai! francs cors clars!

51 res veraia!

52 domna, vailla ·m Chausimenz

53 si eu non sui tant sapiens

54 qe ·us sapcha, per foudat gaia,

55 dir so qe voil; mas Suffrirs

56 no ·m dan si voletz qe viva.

IX 57 Domna, ·l meilher res qe viva!

58 de loing ses fuec m’ escomprens

59 e ·m donas voluntat gaia.

X 60 Ai! dousa res coind’ e gaia

61 ara ·m prosmara ·l morirs

62 si no ·m das socors com viva.

20790

I 1 Si ·l cors es pres, la lengua non es preza;

2 donx dir puesc ieu so qu’ ieu meils volgra far.

3 Mas ieu poirai m’ en en Dieu fïansar,

4 et aprop Deu, m’ en fi en mon Jotglar:

5 qu’ en els ar es tot del meu desliurar.

II 6 Fols, dir ho ai, sitot unc pauc vos peza;

7 ogan d’ aiso vos pot hom apelar

8 qar de vostra dona que ·us te tan quar

9 per nuilha re tenetz pres son jotglar.

10 Dieus afol cel que ·us ensenhet amar!

III 11 Senher en Fol! (es paraula corteza!)

12 las! quan per me fauc madona plorar!

13 que m’ avetz tout tres mes, so puesc comdar;

14 tuit devon dir – fe que dei mon Jotglar! –

15 que vos etz sel que fai donas raubar!

IV 16 Fol, per mon cap, en qu’ es sa cresma meza,

17 non a tan fort raubador sobre mar,

18 que drutz raubatz, e donas faitz plorar.

19 Non agratz pro raubat en mon Jotglar?

20 voletz donx mai? no ·n avetz pro, so ·m par.

V 21 Fol, deme ·us prec, qar merce vos ai queza

22 que no ·m volcsetz del tot adreiturar,

23 c’ ab sol mon dreg no ·m podetz ben paguar:

24 si per dreg fos, non agratz mon Jotglar,

25 ja ·us crezet ill de si eussa donar.

VI 26 Fol, e ·l sie ·us det, qu’ en vos s’ es de tot meza,

27 e vos detz leis – e non es ges ben dar

28 pos tan val mais; ben l’ i devetz tornar.

29 Qu’ als non mi da c’ apela son jotglar,

30 et tot ab mi non lo podetz egar.

VII 31 Sitot ab mi no ·us hi podetz egar

32 si mi ·l rendetz, ie ·us en farai fin far.

20800

I 1 Una chansoneta fera

2 voluntiers laner’ a dir;

3 don tem que m’ er a murir

4 e far l’ ai tal que sen sela.

5 Ben la poira leu entendre

6 si tot s’ es en aital rima;

7 li mot seran descubert

8 al quec de razon deviza.

II 9 Bo ·m sap car tan m’ apodera

10 mos cor que non puesc sufrir

11 de mon talan descubrir;

12 c’ ades puech a plena vela

13 (qui que veya joy dissendre)

14 per que no ·y puesc nulh’ escrima

15 trobar, ans m’ ai trop suffert

16 de far parer ma conquiza.

III 17 Pus ma dona m’ es tan vera

18 (trop miels qu’ ieu no ·il sai grazir)

19 s’ ieu quier als, tostems m’ azir!

20 Dieus en ira ·m met’ ab ela

21 o ·m fassa que be ·m tanh pendre

22 per la gola d’ una sima:

23 pro m’ a dat sol lieys no pert;

24 Dieus m’ a pagat a ma guiza.

IV 25 Ben saup lo mel de la cera

26 triar, e ·l miels devezir

27 lo iorn que ·m fes lieys ayzir;

28 pus, cazen clardat d’ estela,

29 sa par no ·s fay ad contendre

30 beutatz d’ autra, si be ·s lima,

31 ni aya cor tan asert

32 de be s’ aribar en Piza.

V 33 Domna, can mi colc al sera,

34 la nueyt (e tot iorn) cossir

35 co ·us pogues en grat servir:

36 cant ieu ·m pes, qui ·m fer ni ·m pela

37 no ·m pot far en als entendre;

38 mos cors de gaug salh e guima,

39 tan ay en vos mon cor sert

40 e ma voluntat assiza.

VI 41 Domna, si no ·us alezera

42 mos cors, lay on yeu dezir,

43 res plus tost no ·m pot aucir;

44 si ·m tarza, pensatz de tela

45 al cor c’ om no ·s pot defendre!

46 que ·l vida m’ es aytan prima

47 soven ay gaug e m’ espert

48 e ·m pes: “mala l’ ai conquiza!”.

VII 49 Doncx c’ ay fag tan long’ espera

50 que aysi ·m degues murir?

51 mas un iorn m’ es vis que ·m tir

52 un an. lo pretz d’ una mela

53 non tenc si no ·m pot car vendre!

54 Dreitz! per que mos cors m’ ensima

55 c’ ades m’ estai l’ uelh ubert

56 vas sela part on l’ ay viza?

VIII 57 Deu prec tan de mort m’ escrima

58 donna, e m’ aia suffert

59 tro qu’ ie ·us embraz ses chamiza.

IX 60 Qui trob’ amor ses escrima

61 ja non deu planher si pert

62 domna qu’ es vayra e griza.

20810

I 1 Un vers farai de tal mena

2 on voill que mos sens paresca,

3 mas tant ai rica entendensa,

4 per que n’ estauc en bistensa

5 que non posca complir mon gaug:

6 ans tem qu’ un sol jorn non viva,

7 tant es mos dezirs del fag lonh.

II 8 Ins e mon cor si semena

9 us volers, e cug que cresca,

10 d’ un joi que ·m met tal crezensa

11 que d’ als non ai sovinensa,

12 ni res que agues no ·m fa gaug:

13 ans lais e mos cors esquiva

14 autre joi que non a lai sonh.

III 15 Per o si ·n sofr’ eu gran pena

16 qu’ ins e mon cor sal e tresca,

17 qu’ anc hom per bela parvensa

18 non trais tant greu penedensa:

19 mas non ai tort per qu’ eu n’ ai gaug,

20 qu’ er us volers m’ en abriva

21 e ·m ditz que autre non ponh.

IV 22 Ben m’ a nafrat en tal vena

23 est’ amors qu’ era ·m refresca,

24 don nuls metges de Proensa

25 ses lei no ·m pot far garensa

26 ni mezina que ·m fassa gaug:

27 ni ja non er que escriva

28 lo mal que ins el cor m’ esconh.

V 29 Qu’ amors m’ a mes tal cadena

30 plus doussa que mel de bresca:

31 quan mos pessars encomensa,

32 pois pes que ·l dezirs me vensa;

33 don per que torn en plor mon gaug

34 e vau cum fai res pessiva?

35 quar non aus mostrar mon bezonh.

VI 36 Ben ai ma voluntat plena

37 de tal sen que s’ entrebesca,

38 e cug que m’ aia tenensa,

39 que anc hom mais per plivensa

40 non estet en aitan gran gaug:

41 domna, si ·m fossetz aiziva

42 tost saubra s’ en fol m’ en peronh.

VII 43 Mas ill non sap qual estrena

44 m’ a dada ni cum m’ adesca:

45 quar tant sos pretz sobregensa

46 qu’ [eu] no cre per temensa

47 auzes ges de lieis aver gaug,

48 qu’ ill es tant nominativa

49 tem, si ·ll o dic, no m’ en vergonh.

VIII 50 Mas ben grans talans afrena

51 mon cor que ses aiga pesca:

52 pus no ·ll o posc a prezensa

53 dir, Dieus don conoissensa

54 a lieis tal que mi torn en gaug,

55 que ·l vers farai, que ·m caliva,

56 dir lai on a lieis pretz se jonh.

IX 57 Rics sui si l’ enten e n’ a gaug,

58 mas ieu no sai per que ·m viva

59 si l’ enten e pois non a sonh.

X 60 Non entendrai en mal mon gaug,

61 que ·l Bos Respiegz vol qu’ eu viva,

62 e ·l mals merma don non ai sonh.

20890

I 1 Ar vei bru, escur, trebol cel

2 don per l’ air vent’ e giscl’ e plou,

3 e chai neus e gels e gibres,

4 e ·l sol qu’ era cautz, ferms e durs

5 es sa calors teun’ e flaca,

6 e fuelh e flors chai jos dels rams

7 si que en plais ni en blaca

8 non aug chans, ni critz mas dins murs;

9 per qu’ ieu chantarai alques grams.

II 10 Mas aura ni plueja ni gel

11 no ·m tengr’ ieu plus que ·l gen temps nou

12 s’ auzes desplejar mos libres

13 de fag d’ amor ab digz escurs;

14 so don plus Temers m’ essaca

15 qu’ ira ·m fes dir midons e clams;

16 que mais d’ amor don m’ estaca

17 no chantari’ ab nulhs agurs

18 tro plais vengues entre nos ams.

III 19 Mas d’ aisso que ·m sap pro a fel

20 puesc chantar, don grans mals mi mou:

21 dels fals, plus ponhens que gibres,

22 envejos, parliers, mals tafurs,

23 q’ us quex ponha, et ataca

24 com als fis drutz sia Joys lams;

25 et on qu’ aia porc ni vaca

26 ilh n’ auran pro, e ·l vis er purs;

27 e pueys fan grans critz, rotz e brams.

IV 28 Qu’ ieu sai un trachor mal fizel

29 que par qu’ aia sen meins q’ un bou

30 et es ben dels regoïbres

31 quar ponha cum traia segurs

32 son senhor que ·l cor l’ ensaca;

33 e s’ er’ entoisseguatz els cams

34 no ·s cug que ·l quezes tiriaca,

35 ans li querri’ ab totz aturs

36 com lo pendes ab fortz lïams.

V 37 Quar anc Cäim, qu’ acis Abel,

38 no saup de tracïon un ou

39 contra lieis, – mas ieu par ibres,

40 quar li dic so don sui madurs,

41 si ·m carga lo col e ·m maca;

42 mas tan me destrenh plus que fams

43 quan me soven de la raca

44 que non aus parlar neis per iurs

45 de lieis, quan me membra ·l satams!

VI 46 E si ·m saubra ·l chantars a mel

47 ab mon vers qu’ ai fait pres d’ an nou,

48 quan guarengals e gingibres

49 an lur sazo ab mains gasurs,

50 e Mos Estreups qu’ es part Jaca

51 no faria tal per dos dams,

52 en aquesta rima braca,

53 ab qu’ en fos sieus Acres e Surs,

54 e de sai Peitaus e Roams.

VII 55 Qu’ er si be ·s fer de l’ esclaca

56 s’ il no men ab sos diz escurs

57 si sui cel que i serai lams.

VIII 58 Mos vers, qu’ enaici s’ estaca,

59 volgra que ·m fos portaz segurs

60 a Demoniad’ e que ·l fos grams.

20900

I 1 Altas undas que venez suz la mar,

2 que fay lo vent çay e lay demenar,

3 de mun amic sabez novas comtar,

4 qui lay passet? no lo vei retornar!

5 et oy Deu, d’ amor!

6 ad hora ·m dona joi et ad hora dolor!

II 7 Oy, aura dulza, qui vens dever lai

8 un mun amic dorm e sejorn’ e jai,

9 del dolz aleyn un beure m’ aporta ·y!

10 la bocha obre, per gran desir qu’ en ai.

11 et oy Deu, d’ amor!

12 ad hora ·m dona joi et ad hora dolor!

III 13 Mal amar fai vassal d’ estran pais,

14 car en plor tornan e sos jocs e sos ris.

15 Ja nun cudey mun amic me trays,

16 qu’ eu li doney ço que d’ amor me quis.

17 et oy Deu, d’ amor!

18 ad hora ·m dona joi et ad hora dolor!

30130

I 1 Donna, cel qe ·us es bos amics,

2 a cui vos es mals et enics,

3 vos clama merce d’ una re:

4 c’ auiaz cho qe ·us vol dir per be

5 aici en esta carta escrit,

6 ez escoutaz com o a dit.

7 E prega ·us qe non respondaz

8 tro qe tot auzit o aiaz,

9 qe tal ren i aura ben leu

10 al fenir qe ja no ·s er greu.

11 “domna granz pena trauc per vos,

12 anc mais non saubi mal qe ·s fos.

13 Eu ai amat ben autra vez

14 ves altra part on era frez

15 leialmen e senes enian,

16 mas anc mais no trais tan d’ afan.

17 Anc mais null’amors no ·m toqe[t]

18 lai on la vostra ira m’ intret,

19 ni no m’ isit de tan preon

20 com aqesta, e no sai don.

21 Anc mais no sap qe ·s fos amors

22 ni no senti de sas dolors;

23 c’ amors m’ a mes e[n] tal destreich

24 q’ en granz chalors mi dona freich

25 et ab granz freich mi dona chaut,

26 e ·m fai irat s’ anc mi fez baut.

27 Dos enemics ai trop mortals:

28 vos et Amors, don qe[c]s m’ es mals.

29 Mas vos m’ es enemics de cor,

30 qi ·m tolles ris, jois e dimor,

31 e ·m mostraz vostre mau talen,

32 e dizez me tot a presen.

33 Mas Amor no auch ni no vei,

34 ni no sai ves qal part s’ estei;

35 per q’ eu non puos contendre a lui

36 mas greu m’ es car de mi no ·s fui.

37 C’ amar vos mi fai de tal guisa

38 on [n]ostra amor es mal devisa:

39 q’ e ·us am e vos no amaz mi;

40 fort mal joc partit a aici.

41 Amors se demostra vilana

42 qi vos fai estar bauda e sana

43 e ve qe nafrat m’ a tan fort

44 q’ eu cuith aver trop peich de mort.

45 Car si sol a mort n’ estorzia

46 ja tan fort no m’ en plagneria,

47 car qi tot tems vio a dolor

48 peiz a de mort, qi no ·l secor.

49 S’ Amors fos tan ben enseignada

50 [q]e d’ un pauc vos agues nafrada

51 – sol neis de la milena part

52 qe mi nafret en un esgart –,

53 ab aitan m’ agra gen garit

54 d’ aqel mal colp qe m’ a ferit.

55 Ges la plaga non par de fora

56 mas dinz lo cor m’ art et acora,

57 e no m’ en pot valer mezina

58 ses vos: ja tan no sera fina.

59 E s’ eu per aicho rec[e]up mort

60 vos ez Amors n’ aurez lo tort

61 qe ·m pograz sanar e garir:

62 ja no ·us en calgra Amor blandir?

63 domna, non puosc ab toz contendre:

64 vos pregar et Amor defendre,

65 q’ eu no vos pos ges far amar

66 s’ Amor no m’ en vol aiudar.

67 Pos vei qe mos precs no m’ i val,

68 laserai m’ en; [si] pogues al!

69 mas Amor no ·m laissa garir

70 qi m’ a mes en aqest conssir,

71 qe d’ autra part non aug ni veich

72 mas vas la terra e vas l’ endreich

73 on mais vos vei; mais n’ ai de dol

74 per lo grant gauch qe far mi sol.

75 Soven pens qe ja mais no ·us veia

76 e qe de loing ses vos m’ esteia,

77 qe qant eu vos vi de premier

78 vos me disez ben a sobrier,

79 ez on plus annei a enan

80 e vos m’ o annez peiuran;

81 per q’ eu tem, s’ eu mais vos vezia,

82 qez ades m’ en peiuraria

83 c’ atresait me feiraz aucir.

84 Ez eu enqer no voil morir

85 qar sol pel bon respeith voil viure.

86 Non sai s’ e[n] fol mos dich vos liure,

87 mas se vos me tenez per fol

88 d’ aqo qe ·us dic, enclin lo col:

89 to[t] qan vos plaz m’ es bon e bel,

90 ja no ·us farei autre revel.

91 Greu m’ es qan mal no ·us pos voler

92 c’ Amors no m’ en dona poder;

93 qe s’ eu vos pogues voler mal

94 nos fora alqes comunal

95 d’ aitan, se no ·m volcses amar,

96 qe ·m pogra en altra part virar.

97 Mas d’ aiqo sol non i a re

98 car eu non ai poder de me;

99 d’ aicho ·m podez ben far orguoill:

100 er agradaz s’ e ·us am e ·us voill!

101 qe s’ eu sabia tot en ver

102 qe ja pro no ·m volses tener,

103 ni e[n> trastota vostra vida

104 vostra amistaz no[ ·m> fos cobida,

105 autra non poria amar ges

106 per nulla beltaz qez agues.

107 Si no ·m volez estre amia,

108 aizo no ·m pode[z> tolre mia:

109 q’ eu toz temps no ·us sia amics

110 sitot m’ es vostre cor enics.

111 Domna, car en mos dich no ·us lau

112 ni vostra beltat no mentau

113 e[u> o faz be[n> a escien,

114 q’ en re mais no cuit aver sen

115 c’ a mon grat vos cuiariaz

116 qe ja ta[n> bella no fussaz.

117 Car per la beltaz qez avez

118 sai be qe plus vil me tenez.

119 Domna, maldit sion miraill

120 e belleza car no vos faill!

121 domna, ja miraill no crezaz:

122 cuiaz qe tan bella siaz

123 com inz el miraill vos vezez?

124 ben es folla si o crezez,

125 qe tot mirail son menzo[n]ger

126 e foson fraich toz li enter!

127 domna, ceus qi ·os lauzan en re

128 saphaz qe non o fan per be,

129 c’ aitan vos volon escharnir

130 can vos lauzan ab lor mentir.

131 Mas eu no ·us serai ja mentire,

132 domna, c’ ades vos voil ver dire.

133 Mi ·n crezaz, domna, qe ·us dic ver

134 – ja negus no n’ aia poder –

135 car eu no vos lau ges per bella,

136 anz dic q’ es negra com niella.

137 Domna, vas totas parz predic

138 qe plus es laida q’ eu non dic;

139 mas a mi fora[z> asaz genta

140 c’ aitals laida res m’ atalenta.

141 Domna, si eu volia dir

142 tot aiqo q’ eu de vos cossir

143 no ·[u>s o [a]uria dich d’ un an,

144 mas eu tem no ·m tornes a dan.

145 Per q’ eu no ·us en voil far lonc plait

146 e dic vos be tot atresait:

147 domna, se ·l vostr’ om pert en re

148 sapchaz qe vos i perde[z> be.

149 Ben sabez qe vostre sui eu

150 ni non ai mais segnor soz Deu;

151 per cho sapchaz be tot de cert

152 qe vos i perdez s’ eu i pert.

153 Domna, del pauc tort q’ eu vos ai

154 ja sol no m’ en razonarai,

155 e si n’ auria asaz razos

156 vos trobarez mas ochaisos.

157 Per jase mi podez durar,

158 toz temps m’ o podez contrastar,

159 domna, car entre mi e vos

160 no voill plaides, mais sol nos dos,

161 qe ja nos parta d’ est conten,

162 qe res mais non sap mon talen.

163 Ja non plaideiare[i] per leich:

164 per vos metessa[ ·n> prendez dreich;

165 ez e[u> i cuit ben dir tal re

166 o non podez trobar mes be.

167 A Merce non podez ren dir

168 c’ ab aqo [v>os dei convertir:

169 lai o neguna res non val

170 Merces de[u> amortar lo mal.

171 Merces n’ aiaz e chausimen:

172 no vos i traich autre guiren.

173 Domna, merce vos qer, si ·os plai,

174 en mais guisas q’ eu dir no sai.

175 Aici ·us qer merce e perdon

176 com Deus perdonet al lairon.

177 Domna, s’ eu rece[u>p mort per vos

178 ja no vos sera negus pros.

179 Morai? o eu: com hom mespres

180 qe de meiz morç estai en pes.

181 Sospir mi fan fenir mon comde,

182 ves vos mi lais vencut e do[m]de;

183 plor mi tol q’ eu non puos plus dire,

184 mas cho q’ eu volgra dir conssire.

185 Domna, merce vos qer, si ·os plaz,

186 per merce qe merce n’ aiaz.

187 Merce vos clam, ma dolz’ amia,

188 anz qe la morz aissi m’ aucia”.

Annunci

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione / Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione / Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione / Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione / Modifica )

Connessione a %s...

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: